L 118: Finansiering af international studentermobilitet og udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende m.v. (Forslag til lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. (Finansiering af international studentermobilitet og udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende m.v.).)

L 118: International studentermobilitet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 118

Fremsat af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 29.01.2014

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIV)

L 118 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nye regler for udviklingsstuderende og udvidede frister for visse elever

Forslaget har to dele. For det første vil det ændre på det eksisterende balanceprincip, der betyder, at danske universiteter ikke i højere grad skal finansiere deres udvekslingsstuderende, end udenlandske universiteter finansierer danske. Forslaget løsner lidt for kravet om balance og giver danske universiteter lov til at skrive udenlandske elever ind ud over balancekravet, bare uden at modtage det tilskud, en studerende under balancen giver, så universitetet selv skal klare finansiering. Det ændrer ikke ved undtagelsesregler for danske studerende, det vil sige, at hvis en elev er på udveksling fra Denmark’s International Study Program (DIS), Fulbright eller

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget giver universiteterne og de maritime uddannelsesinstitutioner mere frihed og fleksibilitet til at planlægge internationale samarbejder. Det nuværende økonomiske balanceprincip indebærer, at taxametertilskuddet for de indgående studerende maksimalt kan svare til værdien af de European Credit Transfer System-point (ECTS-point), som danske, udgående studerende i samme periode har optjent på studieophold i udlandet. Balanceprincippet har dog vist sig at være vanskeligt at håndtere i praksis, og der har gennem en årrække ikke været balance.

Med lovforslaget opretholdes det økonomiske balanceprincip, men suppleres således, at institutionerne får hjemmel til at indskrive og finansiere indgående udvekslingsstuderende, der er udover balancen, og som de vurderer, har en strategisk betydning i forhold til deres internationaliseringsarbejde.

Med lovforslaget gives universiteter og de maritime uddannelsesinstitutioner desuden en 3-årig periode, før der foretages en regulering af den økonomiske balance af ind- og udgående studerende for perioden 2013-2015. Den 3-årige periode svarer til den periode, der er udmeldt for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. Frem mod afslutningen af opgørelsesperioden 2013-2015 vil der blive foretaget en evaluering af den samlede ordning for de videregående uddannelser. Ændringerne er aftalt med universitetslovsforligskredsens partier.

Herudover er der i lovforslaget medtaget en udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende i forhold til studiefremdriftsreformen, som blev vedtaget ved lov nr. 898 af 4. juli 2013. Ændringerne er aftalt med SU-forligskredsens partier.

Endelig indeholder lovforslaget mindre justeringer på universitetsområdet.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juni 2014. De i lovforslaget indeholdte hjemler, som vedrører institutionernes finansiering af international studentermobilitet, foreslås af budgettekniske årsager at få virkning fra 1. januar 2014, så de kan gælde for hele finansåret 2014. Der er ikke tale om bebyrdende bestemmelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.01.14
1. behandling
04.02.14
2. behandling
15.05.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.01.14
Afstemning start
05.02.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 6. maj 2014

Emneord: universitetsloven studentermobilitet

Relaterede forslag:

27.03.2015 B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?