L 185: Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v. (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.).)

L 185: Bedre au pair-ordning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 185

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 08.04.2015

Vedtaget dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 185 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at forbedre au pair-ordningen og au pair-personers vilkår. Derfor har regeringen indgået en aftale om en bedre au pair-ordning den 19. december 2014 med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Lovforslaget fremsættes efter 1. april 2015 set i lyset af tidspunktet for aftalens indgåelse og under hensyn til forsvarlig tid til lovforslagsudarbejdelse og høringsproces.

Lovforslaget udmønter de dele af aftalen, som kræver ændring af udlændingeloven og ferieloven.

Formålet med aftalen og dette lovforslag er at forbedre au pair-personers vilkår. Med lovforslaget foreslås forbedringer og præciseringer af den eksisterende au pair-ordning.

Med lovforslaget foreslås det, at au pair-personer skal kunne holde ferie med løn efterhånden, som ferien optjenes. Det indgår endvidere i lovforslaget, at au pair-personer skal have mulighed for at deltage i ulønnet frivilligt arbejde.

Det indgår desuden i lovforslaget, at værtsfamilier, som undlader at betale au pair-personens ind- eller hjemrejsebillet, eller som undlader at tegne de nødvendige forsikringer for au pair-personen, skal kunne karensregistreres for en 2-årig periode. Samtidig foreslås det, at klageadgangen over afgørelser om karensregistrering af en værtsperson genindføres, ligesom der indføres gebyrer for indgivelse af klager til Udlændingenævnet over Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om karensregistrering samt for indgivelse af ansøgninger om genoptagelse af sager – herunder klagesager – vedrørende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings og Udlændingenævnets afgørelser om karensregistrering.

Ligeledes foreslås det, at værtsfamilierne skal betale et engangsbeløb på 5.000 kr., som skal finansiere en del af statens udgifter til danskundervisning til au pair-personer.

Det foreslås endvidere, at det skrives ind i udlændingeloven, at en opholdstilladelse som au pair betinges af, at udlændingen på ansøgningstidspunktet ikke venter barn, og at udlændingen ikke har stiftet familie. Hermed sikres den nødvendige lovmæssige gennemsigtighed.

Endelig indebærer lovforslaget enkelte konsekvensændringer og præciseringer af udlændingeloven.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget skønnes at udgøre mindre udgifter for det offentlige på i alt 4,1 mio. kr. i 2015 og ca. 8,4 mio. kr. i 2016 og frem.

Der lægges med lovforslaget op til, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.04.15
1. behandling
14.04.15
2. behandling
12.05.15
3. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.04.15
Afstemning start
15.04.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 7. maj 2015

Emneord: au pair

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?