L 61: Reform af international rekruttering m.v. (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister. (Reform af international rekruttering m.v.).)

L 61: International rekruttering

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 61

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 12.11.2014

Vedtaget dato: 18.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 61 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for at skabe vækst og velfærd i Danmark. Derfor har regeringen indgået en aftale om en reform af international rekruttering – Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft, den 26. juni 2014 med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget udmønter de dele af aftalen, der kræver ændring af udlændingeloven.

Formålet med aftalen og dette lovforslag er, at det skal være lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft, at der skal være lige vilkår for international arbejdskraft, at ordninger, der ikke fungerer efter hensigten, skal målrettes, at Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende, og at modtagelsen og fastholdelsen af international arbejdskraft skal styrkes.

Med lovforslaget foreslås rekrutteringen af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft styrket bl.a. ved forslag om indførelse af en ny fast-track ordning, der skal gøre det lettere og hurtigere for certificerede virksomheder at rekruttere udenlandske medarbejdere samt ved forslag om indførelse af en forsøgsordning, ’Start-Up Denmark’, for selvstændigt erhvervsdrivende. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at forskere skal have enklere og lettere adgang til Danmark, og at greencard-ordningen skal målrettes, så den i højere grad understøtter virksomhedernes behov for højt kvalificeret arbejdskraft.

Herudover foreslås det med lovforslaget, at internationale dimittender skal have mulighed for at ansøge om et etableringskort, der giver opholdstilladelse til at etablere sig og arbejde i Danmark. Samtidig foreslås det at begrænse internationale dimittenders ret til dagpenge.

Lovforslaget indeholder desuden forslag om at styrke og effektivisere kontrolindsatsen.

Herudover indeholder lovforslaget bl.a. en række ændringer af lovteknisk karakter.

De samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget skønnes at udgøre merudgifter på i alt 6 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 og frem. Merudgifterne finansieres som led i den samlede politiske aftale om Vækstaftale 2014.

Der lægges med lovforslaget op til, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.11.14
1. behandling
21.11.14
2. behandling
12.12.14
3. behandling
18.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.11.14
Afstemning start
19.11.14
Afstemning slut
17.12.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: arbejdsmarked rekruttering

Relaterede forslag:

27.01.2016 L 106: Opfølgning på begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

29.04.2015 L 198: Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.

12.11.2014 L 63: Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

12.11.2014 L 60: Ophævelse af 70 års-grænse m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?