L 74: Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser).)

L 74: Transportøransvar

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 74

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 04.12.2015

Vedtaget dato: 14.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 74 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Der kommer mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande – også Danmark. Ændringer, herunder særligt i Tyskland og Sverige, vil meget hurtigt kunne føre til, at presset på Danmark øges voldsomt i form af markant højere indrejsetal og et markant højere antal asylansøgere.

En række lande, herunder Tyskland, Norge og Sverige, har som reaktion på det meget store antal flygtninge og migranter iværksat midlertidig grænsekontrol ved grænser til andre Schengenlande (såkaldte indre Schengengrænser). Norge og Sverige har i den forbindelse indført midlertidig grænsekontrol ved deres grænser til Danmark.

I lyset af indførelsen af midlertidig grænsekontrol i Sverige, Norge og Tyskland kan det ikke udelukkes, at det også kan blive nødvendigt for Danmark midlertidigt at indføre grænsekontrol ved grænser til andre Schengenlande.

I Norge gælder der et transportøransvar i tilfælde af midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser, således at transportører af rejsende til Norge pålægges at kontrollere, at rejsende har gyldigt rejsedokument og visum til indrejse i Norge. Efter det oplyste agter Sverige inden for kort tid at indføre lignende regler om transportøransvar for identitetskontrol, jf. den svenske regerings udspil af 24. november 2015 om begrænsning af tilstrømningen af asylansøgere til Sverige.

Regeringen finder, at det – i lighed med, hvad der gælder i Norge – bør sikres, at transportører i tilfælde af indførelse af midlertidig grænsekontrol kan pålægges at kontrollere rejselegitimation og visum for udlændinge, som bringes her til landet over en grænse, hvor der foretages midlertidig grænsekontrol.

Regeringen foreslår på den baggrund, at udlændinge-, integrations- og boligministeren skal kunne beslutte, at transportører kan pålægges strafansvar, hvis de bringer udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum her til landet fra et andet Schengenland, hvis der er indført midlertidig grænsekontrol ved den pågældende grænse.

Formålet med ordningen er at sikre, at transportører foretager en kontrol af rejsendes legitimation og visum, inden de pågældende bringes her til landet.

Den foreslåede ordning ligner den ordning, der gælder i dag i forhold til transportører, der bringer udlændinge til Danmark fra et ikke-Schengenland.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige tiltag på området.

På grund af den ekstraordinære situation, hvor Danmark pludselig vil kunne opleve, at presset øges voldsomt i form af markant højere indrejsetal og et markant højere antal asylansøgere, er der behov for, at lovforslaget behandles hurtigt. Lovforslaget ønskes derfor hastebehandlet. Det forudsætter en række dispensationer fra reglerne i Folketingets forretningsorden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.12.15
1. behandling
08.12.15
2. behandling
10.12.15
3. behandling
11.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.12.15
Afstemning start
11.12.15
Afstemning slut
11.12.15

Emneord: schengen transport

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 162: Klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

04.04.2016 B 161: Klimatiltag ved begrænsning i transportvæksten via planlægning og kørselsafgifter

04.02.2015 L 133: Anlæg af motorvej syd om Regstrup

12.03.2014 L 152: Bemyndigelse til ændringer af Ringsted Station med dertil hørende anlæg

13.11.2013 L 65: Forslag til lov om letbane på Ring 3.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?