L 87: Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v. (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.).)

L 87: Mindre ændring af udlændingeloven

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 87

Fremsat af: Justitsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 03.12.2014

Vedtaget dato: 05.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 87 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er for det første at præcisere, at Statsforvaltningen er ansvarlig for at orientere kommunerne om Statsforvaltningens udstedelse af registreringsbevis og opholdskort i medfør af EU-reglerne.

Formålet med lovforslaget er for det andet at foretage to mindre justeringer af boligkravet i forbindelse med familiesammenføring, således at fremleje af en bolig vil kunne opfylde boligkravet, og således at den herboende fremover skal kunne godtgøre at råde over en selvstændig bolig.

Endelig foretages visse justeringer af udlændingeloven som følge af lov nr. 633 af 12. juni 2013, hvorved bl.a. straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser blev ændret.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.12.14
1. behandling
18.12.14
2. behandling
24.03.15
3. behandling
26.03.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.12.14
Afstemning start
11.12.14
Afstemning slut
25.03.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015

Emneord: udlændingeloven

Relaterede forslag:

05.04.2016 L 169: Ophævelse af greencardordningen

19.11.2015 L 62: Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen

26.02.2014 L 141: Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge

05.02.2014 L 131: Ændring af reglerne om afvisning m.v. til gennemførelse af direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) m.v.

14.01.2014 L 106: Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?