L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning).)

L 50: Kursus i familieret, frihed og folkestyre

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 50

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 15.11.2016

Vedtaget dato: 20.03.2017

Samling: 2016-17

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 50 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at udmønte en del af den aftale, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 31. maj 2016, og som vedrører initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som i deres virke som prædikanter søger at modarbejde danske love og værdier om frihed og demokrati.

Lovforslaget indebærer således, at meddelelse af opholdstilladelse til religiøse forkyndere m.fl. fremover skal betinges af, at den pågældende underskriver en løfteerklæring om i sit virke som religiøs forkynder at ville overholde dansk lovgivning.

I dag er forlængelse af opholdstilladelse til religiøse forkyndere m.fl. bl.a. betinget af, at den pågældende består en indvandringsprøve, dvs. en prøve i dansk på A1-minus-niveau og en prøve i danske samfundsforhold.

Forlængelse er også betinget af, at udlændingen inden for 6 måneder har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret. Dette gælder dog kun, hvis udlændingen som led i sit virke foretager vielser.

Lovforslaget indebærer, at forlængelse af en opholdstilladelse meddelt til religiøse forkyndere m.fl. fremover også skal betinges af, at udlændingen har gennemført et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Kurset skal gennemføres inden for 6 måneder efter meddelelsen af opholdstilladelsen og finansieres gennem egenbetaling.

Det nye kursus vil erstatte kurset i dansk familieret. Det nye kursus gælder for alle religiøse forkyndere m.fl., der søger om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 f – ikke kun dem, der foretager vielser – og omfatter også undervisning i frihed og folkestyre.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 30, som er fremsat af kirkeministeren den 5. oktober 2016, og som på tilsvarende vis indebærer krav om gennemførelse af et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre og afgivelse af en løfteerklæring for embedsindehavere i trossamfund uden for folkekirken, der ønsker vielsesbemyndigelse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
17.11.16
2. behandling
02.03.17
3. behandling
14.03.17

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut
14.03.17

Emneord: udlændingepolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

25.02.2016 B 75: Udvisningsreglerne

19.11.2015 L 62: Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?