L 49: Ændring af udvisningsreglerne (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af udvisningsreglerne m.v.).)

L 49: Ændring af udvisningsreglerne

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 49

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 15.11.2016

Vedtaget dato: 20.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 49 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås det, at ordene ”med sikkerhed” igen indsættes i udlændingelovens § 26, stk. 2, således at en kriminel udlænding skal udvises, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Som konsekvens heraf foreslås det endvidere, at ordene ”med sikkerhed” indsættes i udlændingelovens § 24 b, stk. 1, og § 24 b, stk. 3, om betinget udvisning, hvis der ikke er grundlag for udvisning.

Med den foreslåede ændring af udlændingeloven vil udvisningsreglerne føres tilbage til den form, reglerne havde frem til den 1. juli 2012, da den tidligere S-R-SF-regering ændrede reglerne. Den retstilstand, som med lovforslaget foreslås genindført, blev gennemført i 2011 under den tidligere VK-regering i forbindelse med en ændring af udvisningsreglerne.

Det fremgår af lovudkastet, at regeringen herved ønsker at understrege, at det er uacceptabelt, at udlændinge misbruger deres ophold i Danmark til at begå kriminalitet. Flere kriminelle udlændinge skal udvises. Alene i de tilfælde, hvor det med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise, skal udvisning undlades. I sådanne tilfælde skal udlændingen udvises betinget.

Dette vil gælde enhver form for kriminalitet, der giver mulighed for udvisning i forbindelse med en straffedom, der indebærer frihedsstraf.

Endvidere indeholder lovudkastet en bestemmelse, der præciserer, at udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kun kan udvises i overensstemmelse med disse regler.

Endelig indeholder lovforslaget konsekvensændringer, herunder som følge af, at reglerne om knive og blankvåben er samlet i en ny selvstændig lov.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
22.11.16
2. behandling
15.12.16
3. behandling
19.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut
19.12.16

Emneord: udlændingepolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

25.02.2016 B 75: Udvisningsreglerne

19.11.2015 L 62: Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?