L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse).)

L 48: Offentlig sanktionsliste

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 48

Fremsat af: Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)

Fremsat dato: 15.11.2016

Vedtaget dato: 20.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

L 48 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at udmønte en del af den aftale, som blev indgået den 31. maj 2016 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Lovforslaget indebærer, at der indføres en offentlig, national sanktionsliste med navngivne udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse her i landet af hensyn til den offentlige orden.

Dette sker ved at indføre bestemmelser om, at udlændinge, der optages på sanktionslisten, har indrejseforbud i Danmark og kan udelukkes fra opholdstilladelse, medmindre særlige grunde taler derfor.

Med lovforslaget indføres endvidere adgang til, at udlændingene på sanktionslisten kan indberettes til Schengeninformationssystemet (SIS II) som uønskede i Schengenområdet.

Som følge af indrejseforbuddet vil udlændingene på sanktionslisten kunne afvises ved grænsen og meddeles afslag på visum efter gældende regler.

Udlændinge på sanktionslisten, der indrejser i strid med indrejseforbuddet, vil endvidere kunne udvises og straffes for overtrædelse af indrejseforbuddet efter gældende regler.

Den nationale sanktionsliste omfatter ikke udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed mv. (statsborgere i et EU/EØS-land eller Schweiz og deres familiemedlemmer), og udlændinge, som allerede har opholdstilladelse her i landet.

Med aftalen af 31. maj 2016 er det besluttet, at der som supplement til den offentlige, nationale sanktionsliste indføres en opmærksomhedsliste med navngivne udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som ikke kvalificerer til optagelse på sanktionslisten.

Opmærksomhedslisten skal anvendes til at skærpe myndighedernes opmærksomhed på og forhåndsviden om udlændinge, der er grund til at være særligt opmærksomme på i forbindelse med myndighedernes sagsbehandling. Opmærksomhedslisten kan – i modsætning til sanktionslisten – omfatte udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed mv.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.16
1. behandling
22.11.16
2. behandling
15.12.16
3. behandling
19.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.16
Afstemning start
22.11.16
Afstemning slut
19.12.16

Emneord: udlændingepolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

25.02.2016 B 75: Udvisningsreglerne

19.11.2015 L 62: Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?