Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 172: Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspræciseringer i vævsloven (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og vævsloven. (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspræciseringer i vævsloven).)

L 172: Levende donors samtykke mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 172

Fremsat af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 172 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indeholder ændringer af sundhedsloven på flere områder, der bl.a. vedrører patienters rettigheder og adgang til ydelser. Under iagttagelse af sundhedsvæsenets respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse foreslås der justeringer af sundhedslovens § 37 om aktindsigt for så vidt angår forældremyndighedsindehaveres adgang til aktindsigt i mindreåriges patientjournaler og præciseringer af sundhedslovens § 52 om levende donors samtykke til donation af gendanneligt væv samt ændringer i sundhedslovens kapitel 30 om sterilisation.

Endvidere foreslås det at præcisere definitioner af »alvorlig bivirkning« og »alvorlig uønsket hændelse« direkte i vævsloven, jf. lov nr. 273 af 1. april 2006 om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
12.03.13
2. behandling
21.05.13
3. behandling
28.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
15.04.13
Afstemning slut
27.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?