Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 110: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd. (Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, ændring af Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn m.v., nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd).

L 110: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd. (Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, ændring af Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn m.v., nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 110

Fremsat af: Pia Olsen Dyhr (SF)

Fremsat dato: 14.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 110 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Som led i regeringens plan for ”Effektiv administration i staten” samt øvrig generel tilpasning til de kommende års økonomiske rammer, vil der ske større ændringer på ministerområdet for sundhed og forebyggelse, herunder bl.a. strukturelle tilpasninger og opgavesammenlægninger. Med henblik på at få iværksat de nødvendige effektiviserings- og prioriteringsinitiativer foreslås følgende justeringer af sundhedsloven og loven om Det Etiske Råd:

• Digitalisering af lægers ansøgninger om individuelle tilskud, således at ministeren kan fastsætte regler om formkrav til virksomheders og lægers ansøgninger om medicintilskud, herunder at ansøgningen og efterfølgende korrespondance skal ske digitalt.

• Udvikling og tilpasning af Sundhedsstyrelsens struktur for embedslægeinstitutionerne, således at Sundhedsstyrelsen fremover vil drive 3 embedslægeinstitutioner bemandet på faglig relevant vis.

• Målretning af Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejehjem m.v.

• Nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd som led i en ændret prioritering af forebyggelsesområdet.

• Sammenlægning af sekretariaterne for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

Lovforslaget er sendt i høring samtidig med denne fremsættelse med henblik på, at lovforslaget kan træde i kraft 1. juni 2012 af hensyn til at sikre hurtig iværksættelse af de ovenfornævnte effektiviserings- og prioriteringsinitiativer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.12
1. behandling
29.03.12
2. behandling
24.05.12
3. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.12
Afstemning start
18.04.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?