L 165: Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler).)

L 165: Gravide og rusmidler

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 165

Fremsat af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet

Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)

L 165 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Moderens forbrug af rusmidler, herunder alkohol, under graviditeten indebærer øget risiko for skader hos fostret. Forskning på området peger på, at alkohol udgør den største risiko for fosteret. Gravide kvinders forbrug eller misbrug af andre typer rusmidler end alkohol medfører også risiko for komplikationer under graviditet og fødsel samt risiko for at skade fosteret på forskellig vis. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det reelle antal børn født med skader som følge af misbrug, er større end det antal børn, der umiddelbart kan opgøres på baggrund af diagnoser.

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 for indenrigs- og socialområdet er satspuljepartierne enige om at harmonisere og styrke lovgivningen om indsatsen for gravide kvinder med misbrug. Formålet er bl.a. at sikre, at kommunerne har den samme forpligtelse til at tilbyde gravide kvinder med et misbrug af alkohol og gravide kvinder med et misbrug af stoffer kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse på baggrund af kvindens samtykke.

På den baggrund fremsætter regeringen forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsloven og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler).

Formålet med lovforslaget er at nedbringe antallet af børn, der fødes med helbredsproblemer og skader, fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af rusmidler, herunder alkohol, under graviditeten og derved sikre, at flere børn får en god start på livet. Med lovforslaget styrkes de eksisterende muligheder for at tilbyde gravide kvinder med misbrug af rusmidler behandling med mulighed for tilbageholdelse ved at forpligte kommunerne til også at tilbyde gravide kvinder med et misbrug af alkohol, der modtager tilbud om misbrugsbehandling i form af døgnophold, en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Kommunerne er alene i dag efter tilbageholdelsesloven forpligtet til at tilbyde gravide kvinder med et stofmisbrug tilbud om en kontrakt med mulighed for tilbageholdelse, når de giver kvinden tilbud om støtte i form af døgnophold. Endvidere styrkes behandlingsmulighederne gennem udvidelse af kontraktens varighed, længden af den maksimale periode som den enkelte tilbageholdelsessituation kan vare samt længden af den samlede tilbageholdelse i kontraktperioden.

Med de foreslåede ændringer vil rammerne for indsatsen til kvinder med et misbrug af alkohol og kvinder med et stofmisbrug blive ensrettet. Hermed sikres alle gravide kvinder med et misbrug ens rettigheder i forhold til at modtage tilbud fra kommunen om døgnbehandling med mulighed for tilbageholdelse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
15.04.16
2. behandling
26.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: rusmidler graviditet misbrug

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 150: Gratis test for pesticidrester som led i kostrådgivning til gravide

05.11.2015 L 44: Øget kvalitet i alkoholbehandlingen

19.12.2014 B 49: Obligatorisk indsats for børn som pårørende

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?