L 102: Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring (Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring).)

L 102: Ophævelse af offentlig rejsesygesikring

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 102

Fremsat af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)

Fremsat dato: 17.12.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 102 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Offentlig rejsesygesikring

Forslaget ophæver den danske sygesikring i forbindelse med rejser. Fremover skal det blå EU-kort benyttes. Det betyder, at man som dansker ligestilles med EU borgerne i det land, hvor man får brug for hjælp.

I praksis er forskellen, at man kan risikere at skulle betale for en del af behandlingen selv - alt afhængig af reglerne i det land rejsen foregår i.

Ministeriet vurderer en årlig besparelse på 80 millioner kroner.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget ophæves den offentlige rejsesygesikring, der dækker visse udgifter til sygehjælp til personer under midlertidigt ophold i EU/EØS-lande, Schweiz, enkelte småstater og Færøerne og Grønland. Lovforslaget udmønter dele af finanslovsaftalen 2014 indgået mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Forslaget indebærer, at offentlig dækning af dansk sygesikrede personers udgifter til sygehjælp under ferie- eller studieophold i et andet EU-/EØS-land fremover primært sker efter EU-rettens regler om koordinering af sociale sikringsordninger (det blå EU-sygesikringskort). Derudover gælder også en række andre regler, der kan sikre offentlig dækning for dansk sikredes udgifter til sygehjælp i udlandet.

Regeringen finder, at de EU/EØS-retlige regler om koordinering af de sociale sikringsordninger på tværs af landegrænser i EU/EØS-lande giver en rimelig og tilstrækkelig sygesikring til personer, der gennemfører ferie- eller studierejser inden for EU/EØS. Udover den fælleseuropæiske dækning har borgerne mulighed for at tegne en privat rejseforsikring, på samme måde som borgerne allerede gør ved rejser til lande uden for EU/EØS.

Uden den offentlige rejsesygesikring vil dansk sikrede fortsat kunne få offentlig dækning af udgifter til »behovsbestemt sygehjælp« i et andet EU/EØS-land og Schweiz efter EU-rettens koordineringsregler (det blå EU-kort). For de dansk sikrede vil afskaffelsen af den offentlige rejsesygesikring i nogle tilfælde kunne indebære en egenbetaling, hvis det er et vilkår for offentlig sikring i behandlingslandet. Endvidere afskæres dansk sikrede for dækning af udgifter til behandling på private klinikker, der ikke har en aftale med den offentlige sygesikringsordning i behandlingslandet.

Den offentlige dækning vil med forslaget svare til den, som sikrede i andre EU/EØS-lande har.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft pr. 1. august 2014 med en overgangsordning, således at den offentlige rejsesygesikring fortsat dækker ferie- og studierejser, der påbegyndes senest den 31. juli 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.12.13
1. behandling
19.12.13
2. behandling
16.01.14
3. behandling
06.02.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.12.13
Afstemning start
25.12.13
Afstemning slut
05.02.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014

Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014

Emneord: sygesikring

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?