Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 139: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Justeringer vedr. planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.).

L 139: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Justeringer vedr. planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 139

Fremsat af: Pia Olsen Dyhr (SF)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 139 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indeholder flere justeringer af sundhedsloven i forhold til planlægning, samarbejde, IT, kvalitet og finansiering af sundhedsvæsenet m.v. Ændringerne tager udgangspunkt i regeringens overordnede målsætning om, at alle skal sikres en sundhedsbehandling af høj kvalitet.

Med lovforslaget tilsigtes det bl.a. at skabe bedre muligheder for regionalt og kommunalt samarbejde, samtidig med at grundlaget for sammenhængende patientforløb styrkes med det Nationale Patientindeks, som giver sundhedspersonale mulighed for at få adgang til et samlet digitalt overblik over relevante helbredsoplysninger om patienten. Lovforslaget tilsigter også at styrke området for de kliniske kvalitetsdatabaser, som kan bidrage til kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.

Det foreslås desuden, at speciallæger i den offentlige institution Team Danmarks Sportsmedicinske Team får samme adgang til at henvise deres patienter, som er indplacerede eliteidrætsudøvere, til diagnostiske undersøgelser i det offentlige sygehusvæsen, som alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger har.

Herudover foreslås der ændringer i sundhedslovens afsnit X om medicintilskud, bl.a. således at Medicintilskudsnævnet udvides med et medlem, der skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser.

Endelig foretages der mindre ændringer i forhold til fastsættelse af bemyndigelsesbestemmelse vedr. afregning ang. ydelser til færdigbehandlede patienter, patienter på hospice samt afregning af genoptræningsydelser og øvrige justeringer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?