L 149: Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v. (Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.).)

L 149: SU til ingeniøruddannelserne mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 149

Fremsat af: Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)

Fremsat dato: 25.02.2015

Vedtaget dato: 07.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)

L 149 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lov nr. 899 af 4. juli 2013 blev der foretaget en række ændringer i SU-loven som opfølgning på aftalen af 18. april 2013 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse.

Der har efterfølgende vist sig et behov for at foretage justeringer i de ændringer, der blev foretaget i forbindelse med aftalen om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse.

På den baggrund foreslås det at udvide mulighederne for statens uddannelsesstøtte (SU) til supplering af en gymnasial uddannelse til også at omfatte supplering som enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelserne, som tilrettelægges som korte, intensive forløb. Samtidig benyttes lejligheden til at skabe hjemmel til udbud af adgangskursus til ingeniøruddannelsen og til lignende tekniske uddannelser.

Som opfølgning på de ændringer af SU-loven, der skete med lov nr. 899 af 4. juli 2013, foreslås endvidere følgende justeringer af SU-loven:

– Ændringer af SU-lovens regler om beregning af forældreindkomstafhængig SU, sådan at det sikres, at der fra den 1. juli 2015 sker tildeling af supplerende stipendium til dækning af betaling for undervisning på baggrund af den uddannelsessøgendes forældres indkomst.

– Fastsættelse af indkomstgrundlaget for tillæg til grundstipendium efter forholdene den 1. i den måned, som tillægget tildeles for.

– Højeste fribeløb til uddannelsessøgende, der ikke kan få SU til en ungdomsuddannelse, fordi der allerede er givet SU til fem påbegyndte ungdomsuddannelser, og hvor der ikke er givet uddannelsespålæg.

Lovforslaget indeholder endvidere en række yderligere ændringer af SU-loven af teknisk og administrativ karakter. Det drejer sig om:

– Opdatering af reglerne om anden offentlig støtte, der fratrækkes i klippekortet.

– Hjemmel til opkrævning af gebyr i forbindelse med tilbagebetaling af udlandsstudielån.

– Hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og sammenstille oplysningerne med oplysninger om tildeling af SU til uddannelsesøgende, der får SU, når den uddannelsessøgende efter EU-retten har status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

– Lovfæstelse af reglen om, at der først gives SU fra den efterfølgende måned, hvis uddannelsen først begynder efter den 20. i måneden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.15
1. behandling
10.03.15
2. behandling
05.05.15
3. behandling
07.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.15
Afstemning start
04.03.15
Afstemning slut
07.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 28. april 2015

Emneord: uddannelsesstøtte

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 127: Målretning af målgruppen og nedsættelse af satsen for SVU til videregående uddannelse

27.03.2015 B 116: Højere støtte til erhvervsrettet efter- og videreuddannelse

30.04.2014 L 187: Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.

26.02.2014 L 139: Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?