Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 143: Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser (Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser).)

L 143: Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 143

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 06.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 143 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er bl.a. at udmønte de lovgivningsinitiativer, der fremgår af regeringens strategi mod parallelle retsopfattelser – opgør med tvang og undertrykkelse i forbindelse med religiøse vielser, der blev offentliggjort i november 2012.

Lovforslaget indebærer således, at straffen for ulovlig tvang til en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed skærpes. Hermed ligestilles sådanne religiøse vielser med tvangsægteskaber i straffelovens forstand. Samtidig ændres udvisningsreglerne, så der kan ske udvisning uanset frihedsstraffens længde og uanset varigheden af udlændingens ophold her i landet, hvis udlændingen har tvunget en anden til en religiøs vielse.

Endvidere indebærer lovforslaget, at forlængelse af en opholdstilladelse meddelt til religiøse forkyndere m.fl., der foretager vielser (såvel borgerligt gyldige vielser som religiøse vielser uden borgerlig gyldighed), fremover tillige skal betinges af, at den pågældende har deltaget i undervisning om dansk familieret.

Lovforslaget skal herudover ses i sammenhæng med National strategi mod æresrelaterede konflikter fra juli 2012, der indeholder en række initiativer, der har til formål at hjælpe unge, der oplever bl.a. tvangsægteskaber og andre æresrelaterede konflikter med familien.

I forlængelse af initiativerne i denne strategi ændres tilholdsreglerne, så de i højere grad målrettes situationer, hvor en person tvinges til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.13
1. behandling
22.02.13
2. behandling
23.04.13
3. behandling
25.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.13
Afstemning start
19.04.13
Afstemning slut
24.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?