L 24: Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke (Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke).)

L 24: Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 24

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 07.10.2015

Vedtaget dato: 17.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 24 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at fastslå, at danske statsborgeres og herboende udlændinges tilslutning til en fjendtlig væbnet styrke under en væbnet konflikt i alle tilfælde er en forbrydelse mod statens selvstændighed og sikkerhed. Formålet er endvidere at fastslå, at en sådan tilslutning til en fjendtlig væbnet styrke under en væbnet konflikt er udtryk for landsforræderi.

Straffeloven kriminaliserer i dag bistand til fjenden bl.a. i form af tjenstgøring i fjendtlige væbnede styrker ”under krig eller besættelse”. Det er tvivlsomt, om denne kriminalisering gælder væbnede konflikter, som ikke truer dansk territorium, og det er også tvivlsomt, om denne kriminalisering gælder væbnede konflikter mellem en eller flere stater på den ene side og en eller flere ikke-statslige aktører på den anden side (såkaldte ikke-internationale væbnede konflikter).

Efter regeringens opfattelse må det imidlertid efter en nutidig opfattelse altid anses for et forræderi mod Danmark, hvis en dansk statsborger eller herboende udlænding tilslutter sig en fjendtlig væbnet styrke, som kæmper mod den danske stat. Det gælder også, når den fjendtlige væbnede styrke tilhører en ikke-statslig aktør, og det gælder også, når kampene foregår fjernt fra dansk territorium.

Det foreslås på denne baggrund i straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed at indsætte en ny bestemmelse, som særskilt kriminaliserer, at en dansk statsborger eller herboende udlænding er tilsluttet en fjendtlig væbnet styrke, som kæmper mod den danske stat. Det foreslås samtidig særskilt kriminaliseret at hverve en dansk statsborger eller herboende udlænding til en sådan fjendtlig væbnet styrke eller offentligt at tilskynde en sådan person til at tilslutte sig en sådan styrke. Endelig foreslås det at medtage ordet ”landsforræderi” i overskriften til straffelovens kapitel 12, så det markeres tydeligt, at de alvorligste forbrydelser i kapitlet er udtryk for landsforræderi.

Lovforslaget bygger på Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i (betænkning nr. 1556/2015).

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.15
1. behandling
29.10.15
2. behandling
08.12.15
3. behandling
15.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.15
Afstemning start
14.10.15
Afstemning slut
15.12.15

Emneord: terror væbnet konflikt landsforræderi

Relaterede forslag:

23.02.2016 B 68: At ulovliggøre modtagelse af økonomiske midler fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer med tilknytning til terrorbevægelser til religiøse og kulturelle bygninger

07.10.2015 L 23: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

07.10.2015 L 9: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

10.04.2015 B 162: At trække aktstykke 108 af 19. marts 2015 om styrket indsats mod terror tilbage

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?