L 80: Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat (Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat).)

L 80: Besiddelse af mobiltelefon

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 80

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 09.12.2015

Vedtaget dato: 24.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 80 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at kriminalisere uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner eller lignende kommunikationsudstyr under varetægtsfængsling i surrogat.

Det er i dag strafbart som anholdt eller fængslet i et arresthus eller et lukket fængsel uretmæssigt at besidde en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr. Det samme gør sig ikke gældende for personer, der er varetægtsfængslet i surrogat f.eks. på en sikret døgninstitution eller en psykiatrisk afdeling.

Der har imidlertid været eksempler på, at tilstedeværelsen af mobiltelefoner under varetægtsfængsling i surrogat har vanskeliggjort efterforskningen af en straffesag. Uretmæssig besiddelse af kommunikationsudstyr er således et reelt problem, og flere politikredse har oplyst, at problemets karakter er det samme i relation til surrogatanbragte arrestanter som i relation til arrestanter, der er anbragt i kriminalforsorgens lukkede fængsler og arresthuse.

Det foreslås på den baggrund – med henblik på at sikre en effektiv strafforfølgning, hvor varetægtsfængslingen (i surrogat) sker under forhold, der væsentligt begrænser risikoen for modvirkning af politiets efterforskning f.eks. ved omgåelse af kontrolforanstaltninger som besøgs- og brevkontrol – at den gældende kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon mv. udvides til også at omfatte personer, der er varetægtsfængslet i surrogat.

Der lægges ikke med lovforslaget op til at regulere spørgsmålet om, hvornår besiddelse af mobiltelefon mv. er uretmæssig, hvilket således bl.a. vil afhænge af, om den varetægtssurrogatfængslede f.eks. er underlagt besøgs- og brevkontrol eller andre administrativt fastsatte kontrol- eller ordensregler.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.12.15
1. behandling
12.01.16
2. behandling
11.02.16
3. behandling
23.02.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.12.15
Afstemning start
16.12.15
Afstemning slut
23.02.16

Emneord: straffeloven

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 98: Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage

07.04.2015 B 152: Modernisering af straffelovens kapitel 12 og 13

11.03.2015 B 91: Skærpet straf for tyveri ved samtidig forstyrrelse af driften af almindelige samfærdselsmidler m.v

17.12.2014 L 99: Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.

08.10.2014 B 5: Ændring af regler om straffeattester

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?