L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v. (Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).)

L 46: Medlemsstaternes skatteadministrationer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 46

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 11.11.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 46 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser foreslås implementering af to internationale standarder, hvilket er med til at sikre en korrekt fordeling af beskatningen mellem landene. Lovforslaget bidrager i den forbindelse til at øge gennemsigtigheden for medlemsstaternes skatteadministrationer ved at give dem tilstrækkelige informationer på beskatningsområdet. Dermed opnås større sikkerhed for, at indkomst bliver beskattet der, hvor den økonomiske aktivitet og værdi er genereret. Lovforslaget indeholder følgende forslag til ændringer:

- Indførelse af den nye internationale transfer pricing standard, som bl.a. indeholder krav om, at alle store multinationale koncerner med en omsætning på mindst 750 mio. euro (svarende til 5,6 mia. kr.) på koncernniveau skal udarbejde en årlig land-for-land-rapportering. Rapporten skal indeholde information om koncernens indkomst, skatter og økonomiske aktivitet for hvert land, som koncernen opererer i. Forpligtelsen vil som følge af omsætningsgrænsen alene omfatte de allerstørste danske koncerner.

Den nye internationale standard for transfer pricing dokumentation indeholder også andre elementer. Disse elementer kan dog implementeres ved, at der udstedes en ny bekendtgørelse om transfer pricing dokumentation.

- Indførelse af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger, som er indført i EU-retten ved en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Som følge af overgangen til denne nye standard bliver rentebeskatningsdirektivet ophævet, idet rentebeskatningsdirektivet efter vedtagelsen alene vil have en marginal betydning. Fordelene ved at opretholde direktivet overskygges dermed af byrderne ved at opretholde rentebeskatningsdirektivets system ved siden af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Lovforslaget vurderes at ville styrke SKATs kontrolindsats og kan derfor i et vist omfang medføre et merprovenu, der dog ikke lader sig kvantificere.

Regeringen har stor fokus på at prioritere bekæmpelse af skattely og skatteunddragelse. Som skatteminister er jeg samtidig af den overbevisning, at skattely bedst muligt bekæmpes gennem internationale aftaler og et stærkt samarbejde på tværs af landegrænser. Det er vigtigt, at Danmark ikke går enegang i kampen mod skatteunddragelse, da det er fejlagtigt at tro, at skattely alene kan bekæmpes gennem stramninger herhjemme. Lovforslaget bidrager til at øge gennemsigtigheden og styrke samarbejdet mellem myndigheder på tværs af grænser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.11.15
1. behandling
17.11.15
2. behandling
15.12.15
3. behandling
18.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.11.15
Afstemning start
18.11.15
Afstemning slut
18.12.15

Emneord: eu skat

Relaterede forslag:

27.10.2016 B 20: Regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union bør standses

04.04.2016 B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring

31.03.2016 B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT

23.02.2016 B 70: At trække suverænitet tilbage fra EU

12.11.2015 L 52: Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?