L 172: Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet (Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet).)

L 172: Skattelypakken

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 172

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 27.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 172 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer, der vil dæmme op for skatteunddragelse og misbrug af selskabs- og skattelovgivningen, men uden at det bliver sværere at etablere eller drive virksomhed i Danmark.

Sløring af ejerskab for personer og selskaber kan være en af forudsætningerne for at kunne gemme beløb i skattely. Gennemsigtighed er derfor et vigtigt redskab til at sikre, at virksomhederne ikke misbruges til skatteunddragelse, og der er på den baggrund behov for at skabe større åbenhed om ejerskabet af de danske virksomheder. Samtidig er det afgørende, at tilliden til danske virksomheders ledelse og økonomi fortsat er høj, hvilket kræver et godt og effektivt tilsyn og åbenhed om virksomhedernes forhold.

Baggrunden for lovforslaget er en aftale om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, som er indgået den 19. december 2014 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget gennemfører denne aftale og medfører ændringer i fire love.

Selskabsloven foreslås ændret, så det fra den 1. juli 2015 ikke længere er muligt at udstede nye ihændehaveraktier. Samtidig medfører lovforslaget, at reglerne for registrering i Det Offentlige Ejerregister af ihændehaveraktier udvides og sanktionerne for manglende registrering skærpes.

Det betyder, at en aktionær mister sine forvaltningsmæssige rettigheder, herunder retten til at møde og stemme på generalforsamlingen, og sine økonomiske rettigheder, dvs. retten til bl.a. at få udbetalt udbytte, hvis den pågældende havde pligt til at lade sig registrere, men ikke har gjort det.

Med lovforslaget skabes der også hjemmel i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder til, at kommanditselskaber og eventuelt andre virksomhedstyper reguleret i loven kan blive omfattet af Det Offentlige Ejerregister, som i dag alene omfatter kapitalselskaber.

Som led i lovforslaget foreslås det endvidere, at Erhvervsstyrelsen gives hjemmel til – på linje med hvad der i dag gælder for vekselkontorer – at foretage uanmeldte kontrolbesøg hos samtlige de virksomheder, der er omfattet af Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn. Kontrolbesøg uden varsel skal dog kun udføres, hvis en varsling af besøget vil medføre, at formålet med besøget forspildes.

Endelig foreslås det at give SKAT bedre mulighed for adgang til Værdipapircentralens oplysninger om ejere af aktier, som er udstedt gennem en værdipapircentral.

I det jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
14.04.15
2. behandling
21.05.15
3. behandling
26.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
26.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015

Emneord: skattely

Relaterede forslag:

22.03.2015 L 167: Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.

11.03.2015 B 89: At give offentlige myndigheder og selskaber mulighed for at fravælge at indgå aftaler med selskaber, der arbejder i skattely

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?