Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 126: Revisors uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder (Forslag til lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed. (Revisors uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder).)

L 126: Revisors uddannelse og certificering af revisorer i finansielle virksomheder

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 126

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 30.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 126 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at styrke kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse, herunder særligt kravene til revisorer, der reviderer finansielle virksomheder.

Formålet med lovforslaget er for det første at styrke tilliden til den finansielle sektor ved at forbedre kvaliteten af revisionen af de finansielle virksomheder. For det andet har revisoruddannelsen stort set været uændret i mange år, og lovforslaget har således til formål at modernisere uddannelsen, så den passer til revisors opgaver i dag som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Med lovforslaget gives der hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte yderligere krav til efteruddannelse af revisorer, der reviderer virksomheder af offentlig interesse, herunder de finansielle virksomheder.

Desuden indføres en certificeringsordning for revisorer, der reviderer finansielle virksomheder. Med lovforslaget får Finanstilsynet mulighed for at fratage en revisor certificeringen til at revidere finansielle virksomheder, hvis denne ikke længere opfylder kravene til certificering, herunder blandt andet erfaring og efteruddannelse. Dette kan også ske på baggrund af Finanstilsynets erfaringer med den pågældende revisor.

Endelig betyder den foreslåede modernisering af revisoruddannelsen bl.a., at der fremover kun uddannes én type revisorer på niveau med statsautoriserede revisorer. Registrerede revisorers rettigheder og pligter bevares, og der etableres en overgangsordning for registrerede revisorer, der ønsker titlen statsautoriseret revisor.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.13
1. behandling
05.02.13
2. behandling
16.05.13
3. behandling
21.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.13
Afstemning start
16.04.13
Afstemning slut
20.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?