L 146: Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden (Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden).)

L 146: Revision af virksomheder

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 146

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Fremsat dato: 03.03.2016

Vedtaget dato: 19.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 146 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre EU’s direktiv om ændring af revisordirektivet. Samtidig sikres, at lovforslaget er i overensstemmelse med EU’s nye forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (PIE virksomheder). Forordningen indeholder bl.a. særlige uafhængighedsregler for revision af PIE virksomheder.

Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om revisors forberedelse og tilrettelæggelse af arbejdet. Formålet er at øge kvaliteten af revisionsarbejdet. Forslaget indeholder endvidere bestemmelser, som styrker uafhængigheden i det offentlige tilsyn med revisorerne.

Med forslaget lægger regeringen samtidig op til en sanering af den eksisterende overimplementering af EU-reg­le?rne. F.eks. indskrænkes definitionen af PIE virksomheder til direktivets minimumskrav. Ligeledes ophæves det hidtil gældende krav om førelse af revisionsprotokol i alle virksomheder.

Kun for så vidt angår lovens anvendelsesområde beholdes det eksisterende bredere anvendelsesområde, da væsentlige hensyn taler herfor, bl.a. forringelse af tilliden til revisors erklæringer og risiko for øget kriminalitet.

De lempelsesmuligheder, som direktivet og forordningen giver medlemsstaterne, udnyttes med lovforslaget. F.eks. udnyttes direktivets muligheder for at indføre lempeligere krav for små virksomheder. Ligeledes udnyttes lempelsesmuligheder for forlængelse af valgperioden for revisionsvirksomheder og adgang til at levere visse skatte- og rådgivningsydelser.

For at sikre, at revisorloven er i overensstemmelse med forordningen, foreslås der gennemført en forenkling af myndighedsstrukturen på revisorområdet, som bl.a. også sikrer uafhængighed i forhold til revisorbranchen. I kvalitetskontrollen med revisionsvirksomhederne indføres mere risikobaseret kontrol. Derudover ændres sanktionssystemet til lempeligere sanktioner for mindre førstegangsovertrædelser og til gengæld strengere sanktioner for grove overtrædelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.03.16
1. behandling
31.03.16
2. behandling
17.05.16
3. behandling
19.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.03.16
Afstemning start
10.03.16
Afstemning slut
19.05.16

Emneord: revision

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?