L 48: Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v. (Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.).)

L 48: Ændring af retsplejeloven

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 48

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 12.11.2015

Vedtaget dato: 11.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 48 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række ændringer af retsplejeloven, der har til formål at forenkle dele af strafferetsplejen bl.a. med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af politiets og anklagemyndighedens ressourcer.

Det foreslås for det første, at udtagelse af en blodprøve efter retsplejelovens regler om legemsindgreb kan foretages af en medhjælp, som en læge har delegeret opgaven til.

Det foreslås for det andet, at anklagere i videre udstrækning end i dag skal kunne deltage i retsmøder om fristforlængelser via videoforbindelse og ikke kun, når der foreligger særlige grunde.

For det tredje foreslås det, at retten skal bestemme, hvor en eventuel tolk skal befinde sig under retsmøder om fristforlængelser, når den sigtede deltager i retsmødet via videoforbindelse.

For det fjerde foreslås det at gennemføre en forenkling og modernisering af reglerne om anklagemyndighedens påtalekompetence mv.

Det foreslås i den forbindelse, at retsplejeloven fastlægger udgangspunktet for kompetencefordelingen, således at politidirektøren påtaler straffesager i første instans, og at statsadvokaten påtaler ankesager ved landsretterne. De nærmere regler om den interne kompetence i anklagemyndigheden, herunder om forelæggelse af visse sager for statsadvokaten eller rigsadvokaten, foreslås fastsat administrativt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.11.15
1. behandling
16.11.15
2. behandling
09.02.16
3. behandling
11.02.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.11.15
Afstemning start
19.11.15
Afstemning slut
11.02.16

Emneord: retspleje retsplejeloven videoafhøring blodprøver

Relaterede forslag:

05.11.2015 L 43: Videoafhøring af børn og unge i straffesager

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

29.04.2015 L 193: Ændring af revisionsbestemmelse

23.10.2014 B 15: Nærhed i retsbetjeningen

02.05.2014 B 116: Nedsættelse af en kommission til undersøgelse af politiets og andre myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS og forhold relateret hertil hos bl.a. SKAT

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?