L 191: Styrket indsats for kredsretterne m.v (Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Styrket indsats for kredsretterne m.v.).)

L 191: Styrkelse af de grønlandske kredsretter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 191

Fremsat af: Justitsminister Karen Hækkerup (S)

Fremsat dato: 30.04.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

L 191 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at styrke de grønlandske kredsretter. Med lovforslaget gennemføres således en række initiativer, der skal bidrage til bekæmpelse af de sagsbunker, som ligger ved de grønlandske kredsretter, og som styrker mulighederne for beskikkelse af midlertidige kredsdommere. Hensigten bag initiativerne er således at sikre, at sagerne ved de grønlandske domstole på sigt kan behandles inden for rimelige sagsbehandlingstider og med den fornødne kvalitet.

Lovforslaget bygger på en række anbefalinger fra Rådet for Grønlands Retsvæsen.

Med lovforslaget foreslås en ændring af kompetencen til at behandle civile sager. I dag behandler kredsretterne som udgangspunkt alle civile sager. Såfremt dette lovforslag vedtages, vil en lang række civile sager overføres til Retten i Grønland. Dette vil medføre, at kredsdommerne i stedet kan fokusere på en hurtigere og bedre behandling af andre sagstyper, herunder især kriminalsager, ligesom det vil give mulighed for at bekæmpe sagspuklerne.

Lovforslaget indeholder endvidere en række forslag, der skal give øget mulighed for midlertidig beskikkelse af kredsdommere. Det foreslås således, at der indføres en mulighed for at beskikke danske domstolsjurister, ligesom muligheden for beskikkelse af personer, der tidligere har været kredsdommere, styrkes. Endvidere foreslås den maksimale varighed af midlertidige beskikkelser udvidet.

Endvidere foreslås det med lovforslaget, at mulighederne for anvendelse af såkaldte hjælpedommere udvides, herunder at det i særlige tilfælde bliver muligt for hjælpedommere at foretage hovedforhandlinger i retssager.

Endelig indeholder lovforslaget en række bestemmelser, der udvider de absolutte frister for, hvor længe en person kan være beskikket som midlertidig kredsdommer, og hvor længe en person kan være beskikket som midlertidig hjælpedommer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.04.14
1. behandling
20.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.04.14
Afstemning start
07.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 27. maj 2014

Emneord: grønland retspleje

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 72: Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.

31.03.2016 L 155: Kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale

31.03.2016 L 152: Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

12.11.2015 L 48: Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.

05.11.2015 L 42: Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?