L 117: Indførelse af permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og supplerende reintegrationsbistand, ændret fordeling af udbetaling af etableringshjælp m.v. (Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven. (Indførelse af permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og supplerende reintegrationsbistand, ændret fordeling af udbetaling af etableringshjælp m.v.).)

L 117: Etableringshjælp ved repatriering

STATUS I FOLKETINGET

Delt

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 117

Fremsat af: Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 22.01.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Social-, børne- og integrationsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

L 117 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Kristina Jørgensen
Lavet af: Kristina Jørgensen

Forhøjet etableringshjælp og repatrieringsstøtte

Forslaget forhøjer støttebeløb og den økonomiske bistand til udvalgte udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland, som ikke selv har midlerne hertil.
 
Lovforslaget ønsker bl.a. at opdele de nuværende landegrupper, der har forskellige leveomkostninger, til følgende:
Landegruppe 1: Bosnien-Hercegovina, Libanon, Tyrkiet, Serbien, Afghanistan, Somalia m.fl. opdeles i to landegrupper, hvor Bosnien-Hercegovina, Libanon, Serbien og Tyrkiet m.fl. bliver den nye landegruppe 2.
Den nuværende landegruppe 2: Israel, Japan, USA m.fl. foreslås ændret til landegruppe 3.
 
Bistanden kan modtages som en månedlig ydelse i fem år eller som en månedlig livslang

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker at understøtte herboende udlændinges muligheder for frivilligt at vende tilbage til hjemland eller tidligere opholdsland bedst muligt.

Det fremgår af repatrieringsloven, at der skal fremsættes forslag om revision af loven i folketingsåret 2013-14, hvor der skal tages stilling til, om det forhøjede beløb til hjælp til etablering og den supplerende reintegrationsbistand, der blev indført i 2010, skal videreføres.

Lovforslaget, som jeg fremsætter i dag, har til formål at styrke repatrieringsordningen, så det sikres, at repatriering også fremover udgør et godt og økonomisk realistisk tilbud til de udlændinge, der af den ene eller den anden årsag ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag om at permanentgøre den forhøjede etableringshjælp og den supplerende reintegrationsbistand.

Med henblik på at sikre at de udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland, får de bedst mulige betingelser herfor, indeholder lovforslaget endvidere forslag om at ændre fordelingen af udbetalingen af hjælp til etablering, hvorved en større del af beløbet fremover udbetales i forbindelse med udrejsen af Danmark, således at den enkelte udlænding sikres et solidt økonomisk fundament for at starte en ny tilværelse op i sit hjemland eller tidligere opholdsland.

Herudover indeholder lovforslaget forslag om at hæve grænserne for den formue, der skal ses bort fra, for at kunne modtage hjælp til repatriering samt forslag om indførelse af en mulighed for i visse tilfælde at søge om genoptagelse af en ansøgning om reintegrationsbistand.

Endvidere er det hensigten i en bekendtgørelse at justere reintegrationsbistandens størrelse ved repatriering til visse lande, således at bistandens størrelse bringes i bedre overensstemmelse med leveomkostningsniveauet i det pågældende land.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.01.14
1. behandling
28.01.14
2. behandling
18.03.14
3. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.01.14
Afstemning start
29.01.14
Afstemning slut
18.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 11. marts 2014

Emneord: repatriering udlændingepolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

25.02.2016 B 75: Udvisningsreglerne

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?