L 150: Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v. (Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).)

L 150: Leasingvirksomheder

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 150

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 150 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Som det fremgår af regeringsgrundlaget Sammen for fremtiden, skal det være lettere at drive virksomhed i Danmark. Med lovforslaget gøres reglerne for leasingvirksomheder i Danmark lidt mere fleksible og tydelige – et ønske, som branchen har haft i flere år. Principielt er det muligt at lempe yderligere, men det skal vægtes op imod, at det er et område, hvor SKAT erfaringsmæssigt ved, at der eksisterer en risiko for misbrug og afgiftsunddragelse. Den foreslåede ændring af reglerne afspejler denne balance.

Lovforslaget vil først og fremmest lette de administrative byrder for leasingvirksomheder, idet hjemmelsgrundlaget for tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer tilrettes. Tilretningen vil skabe øget gennemsigtighed i forhold til anvendelse af reglerne for leasingvirksomheder og leasingtagere.

Lovforslaget indeholder derudover øvrige mindre justeringer af registreringsafgiftslovens regler. Disse justeringer vedrører tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer og reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse. Desuden foreslås en nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader.

Lovforslaget indeholder yderligere en ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, hvor der foreslås indført en teknisk beregning af brændstofforbruget for de særligt store personbiler, samt visse mindre tekniske justeringer.

Lovforslaget indeholder endelig en ændring i opbygningen i gebyrbestemmelsen i lov om spil, så der er mulighed for en delvis ikrafttrædelse af bestemmelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
05.04.16
2. behandling
19.05.16
3. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: leasing

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?