L 61: Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v. (Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).)

L 61: Elbiler og afgifter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 61

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 19.11.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 61 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at udmønte aftalen mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af den 9. oktober 2015 om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, herunder brintbiler.

Formålet med lovforslaget er dels at sikre en gradvis indfasning af elbiler og brændselscellebiler i registreringsafgiften, dels at skabe ro om rammevilkårene for elbiler og brændselscellebiler i Danmark.

Indfasningen af afgiften for eldrevne køretøjer vil som udgangspunkt træde i kraft den 1. januar 2016. Dette samme gælder for plug-in-hybridbiler. Indfasningen af afgiften for brændselscelledrevne køretøjer udsættes til den 1. januar 2019, idet der indledningsvist foreslås en 3-årig afgiftsfritagelse for disse biler. Indfasningsordningerne kan dog ikke træde i kraft, før der foreligger en statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen.

Den midlertidige godtgørelsesordning for elektricitet anvendt til opladning af batterier til registrerede elbiler som led i momsregistreret virksomhed forlænges til 31. december 2016.

Som led i finansieringen af lovforslaget afskaffes særreglen om skematisk værdiansættelse i forbindelse med beregningen af registreringsafgiften for brugte biler og motorcykler, der er under 1 år. Desuden nedsættes radiofradraget i registreringsafgiften til 600 kr. i 2016. Det indebærer, at indfasningen er fuldt finansieret i 2016, mens der fortsat skønnes at være et finansieringsbehov på 100 mio. kr. i 2017, 150 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i 2019.

Med henblik på at sikre at aftalen inden for rammerne af budgetloven ikke reducerer udgiftslofterne og dermed råderummet til offentlige serviceudgifter og øvrige prioriteringer, er finansieringsbehovet for 2017 til 2019 teknisk set tilvejebragt i dette lovforslag ved at afskaffe radiofradraget fuldt ud fra 2017 og at udvide tillægget i den grønne ejerafgift for manglende partikelfilter til også at omfatte ældre dieselvarebiler fra den 1. januar 2017, men aftaleparterne er som nævnt enige om, at finansieringen først aftales i 2016. Af tekniske årsager er tillægget for de ældre dieselbiler for manglende partikelfilter i lovforslaget fastsat til 400 kr. i 2017, 600 kr. i 2018, og 1000 kr. i 2019.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings (hurtige og) velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.11.15
1. behandling
04.12.15
2. behandling
18.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.11.15
Afstemning start
26.11.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: elbiler afgifter registreringsafgift

Relaterede forslag:

25.11.2016 L 93: Nedsættelse af registreringsafgiften

23.11.2015 L 69: Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.

27.03.2015 B 136: En lettelse af registreringsafgiften på 1 pct. samt en lettelse af benzin- og dieselafgiften på 1 pct

24.03.2015 B 102: Fortsat afgiftsfritagelse for elbiler m.m

30.01.2015 B 62: Fjernelse af afgiften for biler m.v. på Storebæltsbroen.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?