Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 115: Bemyndigelse til at fastsætte regler om adgang til at budgettere med generelle reserver (Forslag til lov om ændring af regionsloven og lov om kommunernes styrelse. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om adgang til at budgettere med generelle reserver).)

L 115: Bemyndigelse til at fastsætte regler om adgang til at budgettere med generelle reserver

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 115

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 10.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 115 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at give regioner og kommuner adgang til at budgettere med generelle reserver.

Indholdet af lovforslaget er baseret på en indstilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabsudvalg. Udvalget har under henvisning til økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner drøftet en række tekniske forhold i regionernes budgetsystem med relevans i forhold til indførelse af budgetlovgivningen, herunder bl.a. en vurdering af muligheden for at kunne budgettere med generelle reserver på det regionale sundhedsområde.

Budgetloven med indførelse af udgiftslofter for henholdsvis stat, regioner og kommuner og sanktionslovgivningen i forhold til regioner og kommuner har til formål at foretage en samlet styrkelse af styringen af de offentlige budgetter. Sanktionslovgivningen har særskilt til formål at styrke den enkelte regions og kommunes incitamenter til at overholde de samlede økonomiske rammer. Ordningen indebærer, at der iværksættes sanktioner overfor kommuner og regioner ved overskridelse af de aftalte rammer og de vedtagne budgetter. Den nye lovgivning understreger vigtigheden af, at regionernes og kommunernes budgetter overholder de aftalte rammer.

Som led i at understøtte regionernes og kommunernes økonomistyring er der behov for at etablere mulighed for at kunne afsætte generelle reserver i budgettet til uforudsete udgifter. Sikringen af tilstrækkelige reserver i budgettet er således generelt i tråd med god økonomistyring.

Lovforslaget skaber hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om anvendelse af generelle reserver i årsbudgettet. Det er hensigten for at undgå, at en væsentlig del af budgettet afsættes som generelle reserver, at der vil blive fastsat regler om, at de generelle reserver maksimalt kan udgøre en vis procentdel af nettodriftsudgifterne i årsbudgettet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.01.13
1. behandling
25.01.13
2. behandling
19.03.13
3. behandling
02.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.01.13
Afstemning start
08.02.13
Afstemning slut
01.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?