L 38: Regioners nedsættelse af stående udvalg uden forudgående godkendelse (Forslag til lov om ændring af regionsloven. (Regioners nedsættelse af stående udvalg uden forudgående godkendelse))

L 38: Regioners nedsættelse af udvalg

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 38

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 09.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 38 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslagets formål er at udmønte anbefalinger fra Udvalget om evaluering af kommunalreformen om, at regionerne uden forudgående godkendelse fra økonomi- og indenrigsministeren får mulighed for at nedsætte stående udvalg såvel med som uden del i den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender. Disse anbefalinger er omfattet af den del af aftalen af 26. juni 2013 om rammer for justering af kommunalreformen, der vedrører mere frihed i det regionale styre, som regeringen har indgået med Enhedslisten og Liberal Alliance.

Med lovforslaget får regioner mulighed for at træffe beslutning i styrelsesvedtægten om almindeligt udvalgsstyre uden ministerens godkendelse. En sådan styreform svarer til det såkaldte udvalgsstyre, som efter gældende ret er den almindelige styreform i kommunerne. Dette indebærer, at den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver varetages af et eller flere stående udvalg og et økonomiudvalg, som efter regionsrådets bestemmelse i stedet kan benævnes forretningsudvalget.

Regionsrådet kan endvidere kan træffe beslutning i styrelsesvedtægten om, at stående udvalg og økonomiudvalget (forretningsudvalget) ikke eller kun inden for visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender. Kommuner har i dag tilsvarende hjemmel til etablering af denne styreform (den ovenfor omtalte Skanderborg-model).

Lovforslaget fremsættes nu med henblik på ikrafttræden med virkning fra de nyvalgte regionsråds start den 1. januar 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.10.13
1. behandling
01.11.13
2. behandling
10.12.13
3. behandling
12.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.10.13
Afstemning start
16.10.13
Afstemning slut
11.12.13

Emneord: regioner

Relaterede forslag:

30.10.2015 B 23: Ændring af reglerne for efterløn til regionsrådsformænd

30.10.2015 B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov

27.11.2013 L 83: Regioners mulighed for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?