L 9: Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v. (Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).)

L 9: Indberetning af finansielle produkter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 9

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 09.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 9 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det foreslås, at selvstændigt erhvervsdrivende skal afgive regnskabsoplysninger vedrørende skyldig eller tilgodehavende moms i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. Forslaget skal medvirke til en større efterrettelighed, dvs. sikre, at flere selvstændigt erhvervsdrivende angiver moms i overensstemmelse med lovgivningen.

Det foreslås, at indberetningspligten vedrørende en række finansielle produkter udvides. Forslaget har til formål at øge efterretteligheden og dermed mindske skattegabet i relation til finansielle produkter. Den nærmere afgrænsning af lovforslagets elementer vedrørende udvidet indberetningspligt er udarbejdet på baggrund af drøftelser med den finansielle sektor.

Forslaget om at udvide tredjepartsindberetningen vedrørende finansielle produkter er en del af aftalen af 22. juni 2012 om en skattereform mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti. Aftalen indeholdt også et initiativ om Indsats mod erhvervsdrivendes fradrag for private udgifter. Nærmere analyser viste, at initiativet ikke var praktisk muligt at gennemføre. Til erstatning herfor er medtaget forslaget om afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen.

Samlet skønnes initiativerne i lovforslaget at indebære et varigt merprovenu på i alt 185 mio. kr. efter tilbageløb.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
31.10.14
2. behandling
04.12.14
3. behandling
09.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
08.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. november 2014

Emneord: finansiel virksomhed moms skattekontrolloven

Relaterede forslag:

12.11.2015 L 56: Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.

30.10.2015 L 37: Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.

29.10.2015 L 38: Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

07.10.2015 L 13: Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I

25.02.2015 L 144: Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet

17. Nov 2014 15:03

Unødvendigt bureaukrati.
Hvorfor i alverden skal der nu anmeldes mere info om Moms. Virksomhederne anmelder allerede i dag hver måned, hvert kvartal og enkelte hvert halve år. I alle tilfælde længe før selvangivelsen?
Hvis man havde angivet lidt mere om, hvad det er man tror der skulle blive bedre ville det også være lettere at besvare oplægget.

I forvejen er Moms reglerne ikke alt for klare. Desuden er Momsreglerne i Danmark indrettet sådan at en masse udgifter ikke giver ret til moms fradrag (til forskel fra udlandet) .
Det medfører at helt små virksomheder typisk kun får halvt så meget fradrag fra verdens højeste moms i forhold til virksomheder i udlandet.

Hvis man simplificerede sådanne regler ville det også være lettere for virksomhederne.
Dette forslag er yderligere et slag mod de mange virksomheds omkostninger til ingen verdens nytte, Skjult beskæfteligelse.


2. L43 ophævelse af moms fradrag er et godt forslag se foranstående bemærkning og kritik.
Uanset de gode intentioner i forslaget vil det medføre enorme administrative omkostninger for alle virksomheder, Der skal etableres nye finanssystemer og der skal indkodes moms per kunde ikke per varegruppe.
Sammenligner vi sagen med USA, der er forbundsstat med forskellig moms i hver stat har man slet ikke et tilsvarende krav. Altså svækkes konkurrencen igen.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?