L 153: Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v. (Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).)

L 153: Moms i EU

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 153

Fremsat af: Skatteminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 12.03.2014

Vedtaget dato: 27.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 153 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

* Ændring af leveringsstedet (beskatningsstedet) for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private i EU-lande, hvor sælger ikke er etableret. Samtidig etableres en One Stop Shop-ordning, hvor sælgeren i sit eget land kan angive og betale momsen for salget til alle de lande, hvor virksomheden har kunder, men ikke er etableret. Ændringerne, som medfører forbrugsbeskatning for disse ydelser, er en gennemførelse af allerede vedtagne EU-regler.

* Udvidelse af definitionen af investeringsgoder til at omfatte f.eks. it-ydelser. Ændringerne imødegår et konstateret misbrug af momsreglerne.

* Ophævelse af den gældende forenklede momsordning for udenlandsk indregistrerede turistbusser. Ændringen imødegår et konstateret misbrug af momsreglerne og skaber ens forhold for danske og udenlandske turistvognmænd ved kørsel her i landet.

* Tilpasninger til EU-reglerne og andre, mindre justeringer og rettelser, herunder en ophævelse af omvendt betalingspligt på bro- og tunnelbilletter.

Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et varigt merprovenu efter tilbageløb og adfærd på 75 mio. kr. fra 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.03.14
1. behandling
03.04.14
2. behandling
20.05.14
3. behandling
27.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.03.14
Afstemning start
19.03.14
Afstemning slut
26.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014

Emneord: moms

Relaterede forslag:

12.11.2015 L 56: Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.

25.02.2015 L 144: Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet

28.01.2015 L 123: Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt

08.10.2014 B 2: Indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer

08.10.2014 L 9: Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?