L 123: Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt (Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).)

L 123: Importmoms på dansksprogede magasiner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 123

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 28.01.2015

Vedtaget dato: 19.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 123 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forslaget indeholder følgende ændringer af momsloven:

– Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende

Med henblik på blandt andet at undgå konkurrenceforvridning til fordel for virksomheder etableret uden for EU foreslås det, at der skal betales moms ved import af dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignede, som sendes til Danmark fra lande uden for EU. Herved undgås, at momsreglerne har betydning for, hvor dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignede trykkes.

– Bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligten

  Ændringen vedrørende faktureringspligten har til formål at præcisere muligheden for at fravige momslovens gennerelle krav om faktureringspligt.

  Yderligere foreslås det, at der indføres en bestemmelse, som gør det muligt at fastsætte bestemmelser om fritagelse for faktureringspligt ved salg til ikke-afgiftspligtige personer fra virksomheder omfattet af Mini One Stop Shop-ordningen.

Forslaget skønnes at medføre et merprovenu på ca. 40 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Finansårsvirkningen i 2015 skønnes til ca. 20 mio. kr.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.15
1. behandling
17.02.15
2. behandling
17.03.15
3. behandling
19.03.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.15
Afstemning start
04.02.15
Afstemning slut
18.03.15

Emneord: moms momsloven

Relaterede forslag:

12.11.2015 L 56: Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.

25.02.2015 L 144: Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet

08.10.2014 B 2: Indførelse af almindelig moms på alle typer af tatoveringer

08.10.2014 L 9: Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.

12.03.2014 L 153: Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?