L 10: Forlængelse af klagefrist og opbevaringsperiode i medieansvarsloven (Forslag til lov om ændring af medieansvarsloven. (Forlængelse af klagefrist og opbevaringsperiode).)

L 10: Medieansvarslovens klagefrist og opbevaringsperiode

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 10

Fremsat af: Justitsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 10 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget foreslås medieansvarslovens klagefrister forlænget fra 4 uger til 12 uger. Det foreslås endvidere – som konsekvens af at klagefristerne foreslås forlænget – at redaktørens pligt til at opbevare kopi af udsendelser forlænges fra tre måneder til seks måneder.

Lovforslaget skal ses i lyset af Folketingets Retsudvalgs og Kulturudvalgs ønske om en forlængelse af de klagefrister, der i dag følger af medieansvarsloven med hensyn til klage til Pressenævnet.

Den 21. februar 2013 afgav de to folketingsudvalg således en fælles beretning om medieansvar, hvor udvalgene på baggrund af en høring afholdt den 9. maj 2012 bl.a. opfordrede justitsministeren til at fremsætte ændringsforslag til medieansvarsloven, som forlænger borgernes og virksomhedernes klagefrist til Pressenævnet fra 4 uger til 12 uger.

Justitsministeriet har endvidere fundet det nødvendigt på denne baggrund at foreslå en forlængelse af perioden for pligtmæssig opbevaring af udsendelser. Perioden er i dag tre måneder og foreslås forlænget til seks måneder bl.a. for at sikre, at der ikke sker sletning af en udsendelse lige efter det tidspunkt, hvor en klage over en udsendelse senest kan indgives efter de foreslåede, nye klagefrister.

Endelig forslås en udtrykkelig regel om, at opbevaringspligten består, så længe en sag er under behandling.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
25.10.13
2. behandling
17.12.13
3. behandling
19.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
18.12.13

Emneord: medieansvarsloven

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?