L 80: Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen (Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen).)

L 80: Offentlige ejendomsvurderinger

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 80

Fremsat af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)

Fremsat dato: 20.11.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 80 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger skal genoprettes. Regeringen fremlagde den 9. oktober 2013 et udspil (”Tillid til ejendomsvurderingerne”) til, hvordan kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger kan forbedres.

Regeringen vil skabe et nyt ejendomsvurderingssystem fra 2015. Det vil ske med udgangspunkt i de anbefalinger, som et udvalg af uafhængige eksperter skal fremlægge. Regeringens udspil indeholder en række andre initiativer, som skal ses i sammenhæng hermed.

Regeringen fremlægger med dette forslag den lovgivning, som det er nødvendigt at gennemføre inden årsskiftet.

Regeringen foreslår, at ejendomsvurderingerne i 2013 og 2014 foretages på den måde, at vurderingerne fra 2011 og 2012 videreføres uændret, idet 2013-vurderingerne dog nedsættes med 2,5 pct. i forhold til vurderingerne i 2011.

En nedsættelse på 2,5 pct. vil opfange mange af de tilfælde, hvor 2011-vurderingen har været for høj. Hertil kommer, at vurderingerne skønsmæssigt ville være steget med et par procent i gennemsnit siden 2011, hvilket heller ikke medtages i den ”forlængede” 2011-vurdering. .

Samlet set vil 2013-vurderingen i gennemsnit kunne ligge op imod 5 pct. under 2011-vurderingen i reale termer.

Ejendomme, som opstår ved udstykning, eller som ændres ved opførelse af eller udvidelse af bygninger, ændring af grundareal eller på anden måde, vurderes i 2013 eller 2014, således at alle ejendomme vil være vurderet.

Erhvervsejendomme m.v. skal efter forslaget vurderes i 2015 samtidig med ejerboliger. Vurderingerne foretages med anvendelse af et nyt vurderingssystem etableret med udgangspunkt i ekspertudvalgets anbefalinger.

Der kan efter forslaget klages over de nævnte vurderinger inden for samme tidsrum, hvor der vil kunne klages over 2015-vurderingen, dvs. fra ca. 1. marts til 1. juli 2016. I forlængelse heraf suspenderes muligheden for at få foretaget vurderinger uden for de almindelige vurderingsterminer.

Videre foreslår regeringen, at SKAT frem til 1. juli 2015 skal kunne nedsætte 2011-vurderinger i forbindelse med korrektion af fejl. Dette gælder såvel de fejl, som SKAT selv måtte konstatere, som de fejl, som SKAT bliver gjort opmærksom på.

Endelig foreslår regeringen, at tinglysningsafgift ved bolighandel som hovedregel altid skal betales af handelsprisen, uanset om den ligger over eller under vurderingen.

Regeringen har til hensigt i efteråret 2014 at fremsætte lovforslag om de resterende dele af udspillet.

Lovforslaget er sendt i høring forud for fremsættelsen, idet høringsfristen dog udløber, efter at lovforslaget er fremsat.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.11.13
1. behandling
06.12.13
2. behandling
17.12.13
3. behandling
20.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.11.13
Afstemning start
27.11.13
Afstemning slut
19.12.13

Emneord: ejendomsvurderinger

Relaterede forslag:

25.11.2016 L 92: Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.

19.11.2014 L 76: Vurderinger i årene 2015 og 2016

02.04.2014 B 87: Kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger

02.10.2013 B 2: Offentlige ejendomsvurderinger og tilbagebetaling af for meget opkrævet skat

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?