L 92: Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed (Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).)

L 92: Ejendomsvurderinger

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 92

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 25.11.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 92 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen (Venstre) har den 18. november 2016 indgået forlig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om et nyt ejendomsvurderingssystem. Lovforslaget udmønter den del af aftalen, der vedrører udskydelse af vurderingerne og fremrykning af beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift.

Ejendomsvurderingerne har været for upræcise, uensartede og uigennemskuelige. Med aftalen sikres rammerne for, at der kan udvikles et moderne ejendomsvurderingssystem, så ejendoms- og boligejerne kan få bedre og mere retvisende vurderinger, og tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger dermed kan genoprettes.

Det nye vurderingssystem skal første gang anvendes ved vurdering af ejerboliger i 2018 og ved vurdering af andre ejendomme i 2019. Som en konsekvens heraf foreslås det, at de nuværende vurderinger inkl. eksisterende rabatter videreføres i yderligere ét år, indtil det nye vurderingssystem tages i anvendelse. Det betyder, at 2011-vurderingen af ejerboliger videreføres til 2018, og at 2012-vurderingen af andre ejendomme videreføres til 2019.

Samtidig foreslås det, at adgangen til at klage tilsvarende udskydes ét år til det tidspunkt, hvor der kan klages over de nye vurderinger af hensyn til at sikre, at den generelle klagesagsbehandling – dvs. klager over de videreførte 2011- og 2012-vurderinger – vil kunne behandles med anvendelse af et nyt vurderingssystem.

Der vil som hidtil være adgang til at klage over omvurderinger inden for de almindelige frister i skatteforvaltningsloven. Desuden vil der fortsat være adgang til at ændre vurderingen efter de almindelige regler om genoptagelse og revision.

Det foreslås endvidere, at beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift fremrykkes med ét år fra skatteåret 2019. Formålet er at sikre større samtidighed mellem ejendomsvurderingen og grundskyldsopkrævningen samt at finansiere videreførelsen af vurderingerne.

Lovforslaget indeholder herudover en række elementer, som er nødvendige for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. I forbindelse med udviklingen og idriftsættelsen af det nye ejendomsvurderingssystem er der således behov for at sikre, at Implementeringscentrer for Ejendomsvurderinger under Skatteministeriet har mulighed for at føre registre og foretage indsamling og registrering af relevante data, samt at disse data kan videregives til vurderingsmyndigheden forud for idriftsættelse af det nye vurderingssystem.

Endelig foreslås det, at SKAT får bedre mulighed for at ændre ejendomsvurderingen, når ændringen er til gunst for ejeren.

Samlet set skønnes lovforslaget at medføre et mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2017.

Det har af tidsmæssige årsager grundet lovforslagets tilknytning til aftalen om et nyt ejendomsvurderingssystem ikke været muligt at sende lovforslaget i høring forud for fremsættelsen. Lovforslaget er derfor sendt i høring samtidig med fremsættelsen med høringsfrist den 30. november 2016. Høringsfristen er fastsat med henblik på, at høringssvarene kan tages i betragtning inden lovforslaget skal 1. behandles, men senere modtagne høringssvar vil selvfølgelig også blive overvejet og kommenteret.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.11.16
1. behandling
09.12.16
2. behandling
19.12.16
3. behandling
10.01.17

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.11.16
Afstemning start
02.12.16
Afstemning slut
10.01.17

Emneord: ejendomsvurderinger

Relaterede forslag:

19.11.2014 L 76: Vurderinger i årene 2015 og 2016

02.04.2014 B 87: Kompensation til andelshavere for de fejlbehæftede ejendomsvurderinger

20.11.2013 L 80: Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen

02.10.2013 B 2: Offentlige ejendomsvurderinger og tilbagebetaling af for meget opkrævet skat

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?