L 18: Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne (Forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek. (Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne).)

L 18: Beskyttelse mod tyveri fra kulturarvsinstitutioner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 18

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 02.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 18 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes som opfølgning på tyverisagen på Statens Arkiver, hvor omfattende arkivalier over en årrække er blevet uretmæssigt fjernet fra Statens Arkivers læsesale. Det overordnede formål med forslaget er at styrke beskyttelsen mod tyverier ved visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner, hvor der er publikumsadgang til samlingerne.

Det Kongelige Bibliotek har siden 1978 haft hjemmel til at foretage visitation efter bestemmelserne i lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek, jf. lov nr. 246 af 8. juni 1978.

Konkret stilles der forslag om, at lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek ændres, således:

• at kulturministeren kan bestemme, at der på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan gennemføres visitation af personer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.10.13
1. behandling
08.10.13
2. behandling
12.12.13
3. behandling
20.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.10.13
Afstemning start
09.10.13
Afstemning slut
19.12.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?