L 15: Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten (vikarloven) (Forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. (Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten).)

L 15: Overholdelse af vikarloven

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 15

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 09.10.2014

Vedtaget dato: 04.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 15 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at give Arbejdsretten kompetence til at behandle visse typer af sager om overholdelse af vikarloven.

Ifølge lovforslaget vil Arbejdsretten fremover kunne behandle sager om, hvorvidt en virksomhed har overtrådt vikarlovens ligebehandlingsprincip. Det indebærer, at en vikar ikke må behandles ringere end virksomhedens fastansatte. Da Arbejdsretten kun er kompetent i tvister, hvor parterne er medlem af en faglig organisation, er det en forudsætning, at vikaren er medlem af en sådan. Hvis vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, skal sagen behandles af de almindelige domstole.

Ifølge lovforslaget vil Arbejdsretten endvidere være enekompetent til at vurdere, om et vikarbureau kan fravige princippet om, at en vikar skal behandles på samme måde som virksomhedens fastansatte. Dette kan ske, hvis vikarbureauet har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres.

Det følger af lovforslaget, at Arbejdsretten kan pålægge et vikarbureau at efterbetale vikaren, hvis vikarens rettigheder er krænkede. Endvidere vil Arbejdsretten også kunne tilkende vikaren en godtgørelse. Forslaget indeholder også en regel om, at Arbejdsretten skal kunne træffe afgørelse om sagsomkostninger i disse sager, så den vindende part får samme mulighed for at få dækket sine omkostninger, som hvis sagen havde været behandlet ved de almindelige domstole.

Lovforslaget indebærer ikke økonomiske og administrative konsekvenser for hverken det offentlige eller erhvervslivet.

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.10.14
1. behandling
21.10.14
2. behandling
02.12.14
3. behandling
04.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.10.14
Afstemning start
16.10.14
Afstemning slut
03.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014

Emneord: vikarloven vikarer arbejdsmarked arbejdsret

Relaterede forslag:

27.01.2016 L 106: Opfølgning på begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

29.04.2015 L 198: Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.

12.11.2014 L 63: Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

12.11.2014 L 61: Reform af international rekruttering m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?