Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 177: Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

L 177: Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 177

Fremsat af: Astrid Krag (SF)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 177 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Regeringen ønsker, at lovgivningen for sundhedsvidenskabelig forskning skal tilgodese hensynet til forsøgspersoners og fremtidige patienters sikkerhed. Derfor foreslår regeringen at genindføre den tidligere praksis for også at inddrage allerede foreliggende forsøgsdata om en forsøgsperson i forskningsprojektet, også i tilfælde af, at samtykket til at deltage i projektet tilbagekaldes. Det skaber den bedste sikkerhed for valide forskningsresultater til gavn for både de øvrige forsøgspersoner i projektet og for de patienter, der fremover skal have gavn af forskningsresultaterne. Det sikrer også den fortsatte tillid til dansk sundhedsforskning og dermed mulighederne for at fastholde sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark.

Endvidere ønsker regeringen at sikre et smidigt persondataretligt grundlag for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i Danmark. Den styrkede beskyttelse af personoplysninger om forsøgspersoner, som forslaget indebærer, løser en problemstilling om hjemlen til behandling af personoplysninger som en del af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Det er væsentligt, at retsstillingen vedr. tilbagekaldelse afklares hurtigt, så sikkerheden og tilliden i dansk sundhedsforskning kan opretholdes. Det samme gælder den styrkede beskyttelse af personoplysninger om forsøgspersoner, som bør indtræde hurtigst muligt, således at Datatilsynets får det fornødne grundlag for at tage stilling til databehandlingsgrundlaget ved konkrete sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Derfor fremsættes lovforslaget hurtigst muligt med henblik på vedtagelse inden sommerferien.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
03.05.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?