Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 158: Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag).

L 158: Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Størrelsen af grundvederlag til ministre og beregning af ministres eftervederlag).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 158

Fremsat af: Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 13.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

L 158 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at ændre lov om vederlag og pension m.v. for ministre på to punkter. Det gælder reglerne om størrelsen af grundvederlaget for ministre og reg­ler­ne om beregning af eftervederlag m.v. for afgåede ministre.

I overensstemmelse med en tilkendegivelse fra den daværende regering i forbindelse med ”Aftale om genopretning af Danmarks økonomi” (maj 2010) blev ministervederlag nedsat med 5 pct. i årene 2011 og 2012. Regeringen finder, at nedsættelsen også bør gælde i årene 2013, 2014 og 2015. Lovforslaget fremsættes med sigte herpå. Samtidig sker der en teknisk opskrivning af grundvederlagets grundbeløb. Denne opskrivning har ingen betydning for størrelsen af det udbetalte vederlag.

Endvidere indebærer lovforslaget, at der ved beregning af eftervederlagsperiode for afgåede ministre ikke kan medregnes tidligere ministerperioder, der allerede har udløst eftervederlag. Rigsrevisionen kritiserede i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2010 den måde, ministres eftervederlag beregnes på, hvorefter eftervederlaget beregnes ud fra alle ministerperioder og dermed også for perioder, som der er udbetalt eftervederlag for tidligere. Regeringen kan tilslutte sig Rigsrevisionens opfattelse og fremsætter derfor forslaget om ændring.

Efter folketingsvalgloven har Folketingets formand ret til vederlag og eftervederlag, der svarer til vederlag og eftervederlag til statsministeren. De foreslåede ændringer af lov om vederlag og pension m.v. for ministre vil derfor også omfatte Folketingets formand.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.04.12
1. behandling
26.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
24.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.04.12
Afstemning start
10.05.12
Afstemning slut
23.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?