L 166: Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre (Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).)

L 166: Nedsættelse af grundvederlag til ministre

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 166

Fremsat af: Finansminister Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 19.03.2015

Vedtaget dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

L 166 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at forlænge perioden med nedsættelse af grundvederlaget til ministre i lyset af nedsættelsen af Vederlagskommissionen.

Den nuværende nedsættelse af grundvederlaget til ministre med 5 pct. gælder i årene 2013, 2014 og 2015. Kommissionen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2015, og når kommissionens anbefalinger foreligger, skal der træffes beslutning om eventuelle ændringer.

På den baggrund fremsættes der forslag om at forlænge perioden med nedsættelse af grundvederlaget til ministre med 5 pct. til også at gælde i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Perioden for den midlertidige forlængelse af nedsættelsen af ministervederlaget er fastsat på baggrund af, at det fremgår af kommissoriet for Vederlagskommissionen, at kommissionen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2015 med henblik på blandt andet, at eventuelle ændringer for folketingsmedlemmer og ministre kan vedtages forud for, men få virkning fra det første folketingsvalg efter afslutningen af kommissionens arbejde.

Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges med sikkerhed, hvornår der vil være valg, efter at Vederlagskommissionen har færdiggjort sit arbejde. 2019 vil derfor på nuværende tidspunkt være det seneste tidspunkt, hvor det første folketingsvalg efter afslutningen af kommissionens arbejde vil være.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.03.15
1. behandling
26.03.15
2. behandling
12.05.15
3. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.03.15
Afstemning start
26.03.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 6. maj 2015

Emneord: ministervederlag

Relaterede forslag:

18.02.2015 B 75: Varig nedsættelse af ministervederlag

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?