Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 149: Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Miljømål, servicemål, vedvarende energi).

L 149: Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Miljømål, servicemål, vedvarende energi).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 149

Fremsat af: Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 29.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 149 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslagets hovedformål er at gennemføre klarere regler om miljømål og servicemål og om beslutning af sådanne mål. Lovændringen skal sikre, at myndighederne tager sig af den overordnede fastsættelse af miljømål, mens selskaberne sikres kompetence til den driftsmæssige udmøntning af de overordnede mål.

Med forslaget præciseres reglerne om miljømål og servicemål i overensstemmelse med lovens intentioner med henblik på at sikre, at det fortsat er muligt for vandselskaberne at finansiere omkostninger forbundet med aktiviteter til opfyldelse af målene. Forslaget indebærer i et vist omfang en ændring i forhold til den praksis, som har været i 2011-12, hvor der i højere grad har været sondret mellem de almindelige driftsomkostninger, som alle vandselskaber har, og som er underlagt benchmarking, og de individuelle driftsomkostninger til miljømål og servicemål, som er forskellige fra selskab til selskab.

Med forslaget bliver det administrativt lettere for vandselskaber at udnytte energien fra behandling af spildevandsslam, idet vandsektorlovens særskilte krav om selskabsmæssig adskillelse mellem på den ene side vand- eller spildevandsaktiviteter og på den anden side energiaktiviteter fjernes. Det særskilte krav er en unødvendig administrativ barriere, idet energiproduktion i vandselskaber i forvejen er reguleret af elforsyningsloven og varmeforsyningsloven og af vandsektorlovens regler om tilknyttede aktiviteter, hvis vandselskabet skulle have mulighed for at sælge overskydende energi, som de ikke selv kan anvende i hovedvirksomheden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.03.12
1. behandling
20.04.12
2. behandling
24.05.12
3. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.03.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?