Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 17: Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Udvidelse af antallet af kandidater, ændring af frist for indlevering af en særlig stedfortræderliste og klagefrist for valgklage til ministeren).

L 17: Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Udvidelse af antallet af kandidater, ændring af frist for indlevering af en særlig stedfortræderliste og klagefrist for valgklage til ministeren).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 17

Fremsat af: Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 16.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Udvalg: Kirkeudvalget (KIU)

L 17 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Udvidelse af antallet af kandidater, ændring af frist for indlevering af en særlig stedfortræderliste og klagefrist for valgklage til ministeren).

(Lovforslag nr. L 17)

Lovforslaget er resultat af den gennemgang af lovgivningen omkring valg til menighedsråd, som traditionelt foretages i perioden mellem to menighedsrådsvalg. Ud fra erfaringerne ved menighedsrådsvalget i 2008 kan lovgivningen, der giver rammerne for udførelsen af valg til menighedsråd, forbedres på tre områder.

Lovforslaget indebærer et nyt maksimum for det antal kandidater, som kan skrives på kandidatlisten. Stillerne vil have mulighed for at angive dobbelt så mange navne på kandidater, som det antal medlemmer, der i alt skal vælges til rådet. Antallet for mulige stedfortrædere bliver således proportionalt med størrelsen af menighedsrådet.

Lovforslaget indebærer endvidere en ændring af frist for indlevering af den særlige stedfortræderliste, som er en mulighed ved aftalevalg. Fristen rykkes til en uge før valgdagen. Denne ændring vil give mulighed for at validere den særlige stedfortræderliste, således at denne er valideret senest på valgdagen for afstemningsvalg. Aftalevalg og afstemningsvalg vil således begge være endeligt afsluttet samme dag.

Endvidere indføres der med lovforslaget en frist for indgivelse af klager over biskoppens afgørelser af valgklager til ministeren for ligestilling og kirke. Fristen fastsættes til en måned fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt klager. Med en klagefrist på en måned sikres klageren den fornødne tid til at overveje, om vedkommende vil indbringe biskoppens afgørelse for ministeren for ligestilling og kirke, ligesom det sikres, at valgklager behandles i tidsmæssig forlængelse af det valg, som klagen vedrører.

Det bemærkes, at lovforslaget har været i høring, hvor Landsforeningen af Menighedsråd, biskopperne, Danmarks Provsteforening og Den danske Præsteforening har haft mulighed for at give deres mening til kende i perioden fra 8. juli til 29. august 2011. Høringssvarene har været positive overfor lovforslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.11.11
1. behandling
22.11.11
2. behandling
07.02.12
3. behandling
09.02.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.11.11
Afstemning start
16.01.12
Afstemning slut
08.02.12

16. Nov 2011 13:54
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Puha, jeg er nok ikke den rette til at tage stilling til dette forslag! Jeg er sikker på, at det nok er fornuftigt, men da jeg mener kirke og stat bør være helt adskilt, stemmer jeg blankt til forslaget.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?