L 124: Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.).)

L 124: Digital indsamling af vælgererklæringer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 124

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 29.01.2014

Vedtaget dato: 25.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 124 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Kristina Jørgensen
Lavet af: Kristina Jørgensen

Digitalisering af indsamling af vælgererklæringer

Lovforslaget vil give økonomi- og indenrigsministeren lov til at bestemme hvordan vælgererklæringer kan ske digitalt. Vælgererklæringer skal indsamles af nye partier, før de kan stille op til folketings- og Europa-Parlamentsvalg.

Lovforslaget skal gøre det nemmere for nye partier at blive opstillingsberettigede, ligesom det skal være et skridt i retningen af det moderniseret demokrati.

Vælgerne skal med lovforslaget kunne underskrive en vælgererklæring elektronisk med deres digitale signatur. Vha. den digitale signatur kan man kontrollere vælgerens identitet og sikre sig, at vælgeren faktisk har valgret.

Vælgere, der ikke har en digital signatur, skal stadig

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at etablere hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om indsamling af vælgererklæringer til brug for anmeldelse af nye partier til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, herunder at dette skal ske ved brug af et digitalt system.

Lovforslaget er en udmøntning af en politisk aftale indgået mellem regeringen og de øvrige partier i Folketinget om ændring af reglerne for indsamling af vælgererklæringer, idet partierne ønsker at modernisere demokratiet og gøre det nemmere for nye partier at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Med lovforslaget bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler om indsamling af vælgererklæringer. Hensigten er således, at der fremadrettet skal anvendes et digitalt system til indsamling af vælgererklæringer, hvor vælgeren kan underskrive en vælgererklæring elektronisk ved brug af digital signatur med henblik på en umiddelbar kontrol af vælgerens identitet og kontrol af, om betingelserne for afgivelse af en vælgererklæring er opfyldt. Kommunerne skal således ikke længere foretage kontrol og attestation af de afgivne vælgererklæringer. Principperne for indretningen af det digitale system er beskrevet i lovforslagets bemærkninger.

Ifølge lovforslaget skal økonomi- og indenrigsministeren endvidere fastsætte regler om en manuel procedure for indsamling af vælgererklæringer for vælgere, der ikke kan anvende et digitalt system. Ministeren kan endvidere vælge, at der udelukkende fastsættes regler om en manuel procedure, hvorved det sikres, at der altid kan indsamles vælgererklæringer, uanset tilfælde, hvor et digitalt system af en given årsag ikke kan anvendes.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.01.14
1. behandling
20.02.14
2. behandling
18.03.14
3. behandling
25.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.01.14
Afstemning start
05.02.14
Afstemning slut
24.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 13. marts 2014

Emneord: vælgererklæringer folketingsvalg folketingsvalgloven

Relaterede forslag:

10.03.2015 L 158: Ændring af lov om valg til Folketinget

25.02.2015 L 147: Juniortilforordnede ved valg

25.02.2015 L 146: Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.

04.04.2014 B 97: Tildeling af stemmeret til borgere under værgemål

13.11.2013 L 68: Mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?