L 147: Juniortilforordnede ved valg (Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Juniortilforordnede).)

L 147: Juniortilforordnede ved valg

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 147

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 25.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 147 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at give kommunalbestyrelserne mulighed for at rekruttere unge 16- og 17-årige, der endnu ikke har valgret, til at yde praktisk hjælp som »juniortilforordnede« på afstemningsstederne ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger.

Lovforslaget er udmøntningen af en politisk aftale indgået mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Med lovforslaget gives kommunalbestyrelserne mulighed for at vælge unge, der på valgdagen er fyldt 16 år, men endnu ikke er fyldt 18 år, til at bistå valgstyrere og tilforordnede vælgere med opgaver af praktisk karakter på valgdagen og at aflønne dem efter samme regler, som gælder for valgstyrere og tilforordnede vælgere. Tiltaget skal bidrage til den demokratiske dannelse af unge på 16 og 17 år, der snart vil skulle deltage i deres første valg.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.15
1. behandling
20.03.15
2. behandling
21.05.15
3. behandling
28.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.15
Afstemning start
04.03.15
Afstemning slut
28.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj 2015

Emneord: folketingsvalgloven valglovgivning

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 8: Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.

10.03.2015 L 158: Ændring af lov om valg til Folketinget

25.02.2015 L 146: Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.

29.01.2014 L 124: Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.

13.11.2013 L 68: Mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?