L 68: Mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed (Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Mulighed for ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed).)

L 68: Afstemningssted for handicappede

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 68

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 13.11.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 68 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at give vælgere med handicap eller nedsat førlighed, herunder f.eks. kørestolsbrugere, mulighed for at stemme på et handicaptilgængeligt afstemningssted inden for kommunen/opstillingskredsen til landsdækkende valg og folkeafstemninger.

Lovforslaget er en udmøntning af Økonomi- og Indenrigsministeriets løbende dialog med handicaporganisationerne om forbedring af tilgængeligheden til valghandlingen for vælgere med handicap. Forslaget følger desuden op på Folketingets Kommunaludvalgs beretning til B 74, forslag til folketingsbeslutning om øget tilgængelighed i forbindelse med deltagelse i demokratiet, fra folketingsåret 2012/13. Endelig er lovforslaget en udmøntning af ét af initiativerne i regeringens handicappolitiske handlingsplan ”Et samfund for alle”.

Ikke alle kommuner råder i dag over et tilstrækkeligt antal egnede lokaler med handicapvenlige adgangsforhold, som kan anvendes som afstemningssteder. Kommunerne benytter derfor i et vist omfang lokaliteter, som ikke er tilgængelige for mennesker med handicap.

Med lovforslaget foreslås det, at vælgere med handicap eller nedsat førlighed fremover kan ansøge kommunalbestyrelsen om at kunne afgive deres stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen ved folketingsvalg henholdsvis i bopælskommunen ved folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg end det, de er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Efter bestemmelsen vil ethvert forhold, som kan henføres til vælgerens handicap eller nedsatte førlighed kunne begrunde en ændring af afstemningssted. Såfremt betingelserne for at skifte afstemningssted er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen imødekomme ansøgningen.

Bestemmelsen er et supplement til valglovgivningens eksisterende regler/muligheder for stemmeafgivning for vælgere med handicap eller nedsat førlighed (afgivelse af en såkaldt »vognstemme« umiddelbart uden for stemmelokalet, eller forud for valgdagen at brevstemme, herunder evt. i hjemmet).

Efter lovforslaget bemyndiges økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte nærmere regler om ændring af afstemningssted efter ansøgning for vælgere med handicap eller nedsat førlighed.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.11.13
1. behandling
28.11.13
2. behandling
06.02.14
3. behandling
20.02.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.11.13
Afstemning start
20.11.13
Afstemning slut
19.02.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 16. januar 2014

Emneord: folketingsvalgloven

Relaterede forslag:

10.03.2015 L 158: Ændring af lov om valg til Folketinget

25.02.2015 L 147: Juniortilforordnede ved valg

25.02.2015 L 146: Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.

29.01.2014 L 124: Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.

30. Nov 2013 18:59
Medlem

Når vi nu har nem-ID og computere og internet, hvorfor så ikke give befolkningen den mulighed for at stemme.
Tror også det ville få flere unge til at stemme.

11. Dec 2013 08:09
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Der bliver i den anledning, måske, åbnet op for, at partier kan indsamle deres vælgererklæringer digitalt. Lovforslaget er ikke fremsat endnu, men det er sendt i høring. Du kan se det her.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?