Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 106: Mere fleksible regler for befordringsgodtgørelse til Folketingets medlemmer (Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Mere fleksible regler for befordringsgodtgørelse til Folketingets medlemmer).)

L 106: Mere fleksible regler for befordringsgodtgørelse til Folketingets medlemmer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 106

Fremsat af: Anne Baastrup (SF), Bertel Haarder (V), Camilla Hersom (RV), Mogens Lykketoft (S), Pia Kjærsgaard (DF)

Fremsat dato: 13.12.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

L 106 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Fremsættelsestalen

Lovforslaget har til formål at sikre de berørte medlemmer mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af transporten mellem henholdsvis medlemmets bopæl og Folketinget og mellem medlemmets bopæl eller Folketinget og den storkreds, hvor det pågældende medlem er opstillet.

Det foreslås, at Folketingets formand i særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt eller ikke skønnes hensigtsmæssigt at benytte offentlige transportmidler, kan beslutte, at der i et nærmere bestemt omfang skal ydes ikke kun ét medlem, men flere medlemmer, herunder grupper af medlemmer, godtgørelse for befordring i egen bil i Danmark til varetagelse af det politiske arbejde.

Det foreslås endvidere, at der i loven indsættes en hjemmel til, at Udvalget for Forretningsordenen kan fastsætte nærmere regler om indenlandsk transport for medlemmer af Folketinget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.12.12
1. behandling
18.01.13
2. behandling
29.01.13
3. behandling
05.02.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.12.12
Afstemning start
24.01.13
Afstemning slut
04.02.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?