L 158: Ændring af lov om valg til Folketinget (Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget.)

L 158: Lov om valg til Folketinget

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 158

Fremsat af: Morten Marinus (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 10.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 158 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Fremsættelsestalen er ikke tilgængelig - her er i stedet forslagsstillernes resume:

Forslagsstillerne finder, at de nuværende opstillingsformer bør suppleres for at skabe mulighed for en politisk prioriteret opstillingsliste og ikke – som i dag – kun en tilfældig alfabetisk. I dag er det kun muligt at opstille kandidaterne i alfabetisk rækkefølge (eventuelt med en nomineret kandidat øverst), medmindre man vælger partilisteopstilling. Lovforslaget her skaber mulighed for, at partiet selv kan fastsætte rækkefølgen.

Det er hensigten, at loven skal træde i kraft den 1. juni 2015, så den gælder, hvis der udskrives valg den 1. juli eller senere.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.03.15
1. behandling
14.04.15
2. behandling
3. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.03.15
Afstemning start
18.03.15
Afstemning slut

Emneord: folketingsvalg folketingsvalgloven valglovgivning

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 8: Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.

25.02.2015 L 147: Juniortilforordnede ved valg

25.02.2015 L 146: Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.

04.04.2014 B 97: Tildeling af stemmeret til borgere under værgemål

29.01.2014 L 124: Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?