L 130: Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne).)

L 130: Valgret og værgemål

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 130

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 21.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

L 130 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslagets formål er at give personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, valgret til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg.

Med lovforslaget får de personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, og som ligeledes opfylder de øvrige valgretsbetingelser, valgret til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Som konsekvens heraf bliver denne persongruppe ligeledes valgbare til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg og kan således opstille til disse valg.

Såfremt de pågældende har behov for hjælp til stemmeafgivningen, herunder afkrydsning af stemmesedlen, vil hjælpen skulle ydes på samme måde som over for enhver anden vælger, der har behov for hjælp. Det betyder blandt andet, at den pågældende utvetydigt skal kunne tilkendegive, på hvilket parti/kandidat pågældende ønsker at stemme, såfremt pågældende har brug for hjælp til afkrydsning af stemmesedlen.

Lovforslaget medfører derudover, at persongruppen kan vælges som valgstyrere og tilforordnede vælgere til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Endvidere vil de pågældende personer, såfremt de er blevet valgt til kommunalbestyrelsen, kunne vælges som medlemmer af valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger, kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Valgbestyrelsen står blandt andet for at tilvejebringe stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
01.03.16
2. behandling
19.04.16
3. behandling
21.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
21.04.16

Emneord: værgemål valgret

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 130: Ændring af valgretsalderen til Folketinget til 16 år

25.02.2016 B 77: Valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, til folketingsvalg og folkeafstemninger

04.04.2014 B 97: Tildeling af stemmeret til borgere under værgemål

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?