L 159: Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)) (Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)).)

L 159: Regler om provisionsbetalinger

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 159

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 159 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I forlængelse af den finansielle krise er det fundet nødvendigt at styrke den finansielle regulering og tilsynet med de finansielle markeder for at sikre velfungerende og effektive kapitalmarkeder. Det er en betingelse for økonomisk vækst og velstand i samfundet, at de finansielle markeder er velfungerende, og at offentligheden har tillid til markederne. Markedsmisbrug skader de finansielle markeders integritet og offentlighedens tillid til værdipapirer m.v.

Med lovforslaget gennemføres de dele af forordningen om markedsmisbrug (MAR), der bl.a. indeholder regler om oplysningspligter og imødegåelse af markedsmisbrug, der kræver implementering i dansk lovgivning. Samtidig ophæves en række regler i lov om værdipapirhandel m.v. for så vidt disse forhold fremover reguleres i markedsmisbrugsforordningen.

Med lovforslaget sker der endvidere en gennemførelse af reglerne om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter i direktivet om finansielle instrumenter (MiFID II). Lovforslaget indebærer et forbud for banker og andre udbydere af investeringsprodukter mod at modtage og beholde provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter, hvis der enten er tale om en porteføljeplejeordning, eller hvis banken m.v. yder rådgivning, der lever op til en række betingelser vedrørende uafhængighed. De foreslåede regler er udtryk for en afbalanceret løsning, hvor der sker en væsentlig styrkelse af beskyttelsen af kunderne samtidig med, at der opretholdes et incitament for bankerne til at tilbyde rådgivning til alle kunder.

Der gennemføres herudover skærpede krav til de oplysninger om omkostninger og provisionsbetalinger, som banker m.v. skal give til deres kunder, svarende til kravene herom i MiFID II.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
15.04.16
2. behandling
27.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?