Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 126: Forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden. (Vækstfondens mulighed for at optage lån til finansiering af sine aktiviteter).

L 126: Forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden. (Vækstfondens mulighed for at optage lån til finansiering af sine aktiviteter).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 126

Fremsat af: Ole Sohn (SF)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 126 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

En del mindre og mellemstore virksomheder, har vanskeligt ved at skaffe kapital. Udstedelsen af ansvarlige lån er aktuelt et område, hvor kreditinstitutterne er meget tilbageholdende, da bankerne – bl.a. i lyset af den vanskelige fundingsituation – ikke finder, at det forventede afkast står mål med risikoen.

Formålet med lovforslaget er at skabe mulighed for, at små og mellemstore virksomheder får adgang til finansiering, som de ellers ikke vil kunne få adgang til.

Lovforslaget følger op på aftalen om Udviklingspakken, som et bredt politisk flertal bestående af regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative indgik 2. marts 2012. Udviklingspakken giver bl.a. små og mellemstore virksomheder mulighed for at få ansvarlig lånekapital i regi af Vækstfonden.

Vækstfonden spiller traditionelt en væsentlig rolle i forhold til at medfinansiere vækst og fornyelse i iværksættervirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Det ligger inden for Vækstfondens nuværende formål at udbyde ansvarlige lån. Vækstfonden har imidlertid ikke i dag adgang til at finansiere udstedelse af ansvarlig lånekapital.

Med lovforslaget får Vækstfonden mulighed for at understøtte finansiering af vækst i sunde små og mellemstore virksomheder i form af ansvarlige lån inden for en ramme på 500 mio. kr.  Det vil være en betingelse for at modtage ansvarlige lån fra Vækstfonden, at de virksomheder, der modtager lånene, samtidig skal have optaget andre lån mv. fra finansielle institutter eller andre finansieringskilder på minimum samme beløb.

Med lovforslaget skabes der mulighed for, at finansieringen tilvejebringes ved at give Vækstfonden mulighed for at optage lån på kommercielle markedsvilkår. I praksis vil det foregå således, at Vækstfonden vil anmode et antal pengeinstitutter om at give tilbud på priser og vilkår for at stille en låneadgang til rådighed. Låneadgangen ventes således etableret på almindelige markedsvilkår. Der er ingen særlige vilkår eller krav til løbetid.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
24.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
18.04.12
Afstemning slut
23.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?