Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 127: Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Ændring af revisionsklausul).

L 127: Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Ændring af revisionsklausul).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 127

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 127 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indebærer en ændring af den eksisterende revisionsklausul vedrørende lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, så loven skal tages op til revision folketingsåret 2012-13 frem for i folketingsåret 2011-12.

Udsættelse af lovrevisionen er begrundet i hensynet til at sikre et tilstrækkeligt og fyldestgørende analyse- og erfaringsgrundlag til at vurdere behovet for en eventuel justering af uddannelsens rammer og indhold. Der er på nuværende tidspunkt begrænsede erfaringer med den ny ungdomsuddannelses anvendelse i praksis.

Med henblik på at skabe det fornødne vidensgrundlag har Ministeriet for Børn og Undervisning i samarbejde med Finansministeriet igangsat en ny evaluering af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Undersøgelsen gennemføres af Epinion og forventes afsluttet april 2012.

Det undersøges, om ungdomsuddannelsen lever op til lovens formål, om målgruppen er rigtigt afgrænset, om midlerne anvendes hensigtsmæssigt i forhold til at sikre, at målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse, om der er uhensigtsmæssige bindinger i lovgrundlaget i forhold til rammer og indhold, og om reglerne på de tilgrænsende områder kan harmoniseres med henblik på at forenkle administrationen og borgeradgangen.

Allerede tilvejebragt erfaringsgrundlag fra den løbende evaluering af ungdomsuddannelsen, herunder undervisningsministerens årlige redegørelser til Folketingets Uddannelsesudvalg, og løbende dialog med interessenter på området samt justeringsforslag på baggrund af erfaringer fra den daglige administration af loven vil også indgå i overvejelserne om en eventuel lovændring i 2012-13.

Forslaget har ikke reguleringsmæssige følger for staten, kommunerne og regionerne.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
13.04.12
2. behandling
15.05.12
3. behandling
22.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
21.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?